Home ›  Nieuws

Nieuwsoverzicht

Afstotingsdatabase - nieuwsbrief februari 2019

dinsdag 26 februari 2019

Met ondere andere een samenvatting van de werkconferentie inzake de Erfgoedwet en LAMO op 22 januari 2019 en een overzicht van de per heden actieve voornemens tot afstoting op de Afstotingsdatabase.

Herijkingen en registraties in 2018

donderdag 7 februari 2019

Graag feliciteren wij alle musea die in 2018 de herijking van hun registratie positief voltooiden of een nieuwe vermelding in het Museumregister kregen. Lees meer.

Afstotingsdatabase - nieuwsbrief december 2018

donderdag 13 december 2018

Met ondere aandacht voor een conferentie inzake de Erfgoedwet en LAMO op 22 januari 2019, een advies van de Ethische Codecommissie over de omgang met niet-geregistreerde objecten en een overzicht van de per heden actieve voornemens tot afstoting op de Afstotingsdatabase.  

Steekproef 2019

dinsdag 6 november 2018

Met ingang van 2016 worden geregistreerde musea steekproefsgewijs hertoetst. Voor de steekproef 2019 zijn de volgende 25 musea geselecteerd ... 

Code Cultural Governance 2019

maandag 5 november 2018

Met ingang van 1 januari 2019 treedt de vernieuwde Code Cultural Governance in werking. De Code Cultural Governance biedt een normatief kader voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties. Governance gaat over het besturen en de continuïteit van organisaties. Daarnaast speelt governance een belangrijke rol in het vertrouwen en de legitimiteit die de organisaties in de buitenwereld genieten ...

NIEUWSBRIEF oktober 2017

maandag 16 oktober 2017

Via deze nieuwsbrief geven wij u een update over de steekproefaudits 2018 en het verloop van de proefperiode met de afstotingsdatabase en toetsingscommissie beschermwaardigheid. Daarnaast stellen wij graag een nieuw lid van het auditorenteam aan u voor ...

Nieuw advies Ethische Codecommissie voor Musea

maandag 7 augustus 2017

De Ethische Codecommissie voor Musea heeft onlangs uit eigen beweging een advies uitgebracht over hoe te handelen bij het afstoten van een werk van een kunstenaar die nog in leven is (Advies inzake de verkoop van een werk van een levende kunstenaar uit een museumcollectie). Lees meer

NIEUWSBRIEF mei 2017

woensdag 31 mei 2017

Graag informeren wij u over de wisselingen binnen het bestuur en de registratiecommissie per 1 mei 2017, de instelling van een bezwaarcommissie en de eerste beschermwaardigheidstoetsingen ...

NIEUWSBRIEF februari 2017

dinsdag 28 februari 2017

Graag geven wij u een update over de steekproef 2016 en 2017, de eerste ervaringen met de afstotingsdatabase en enkele wisselingen binnen onze organisatie. Ook stellen wij u graag voor aan de leden van de toetsingscommissie beschermwaardigheid en ...

NIEUWSBRIEF juni 2016

dinsdag 14 juni 2016

Voor de zomervakantie aanbreekt willen we u graag een update geven over het Museumregister. Met onder andere informatie over de eerste steekproef, het vernieuwde Reglement Museumregistraties, nieuwe gezichten binnen het team en de LAMO en Erfgoedwet

12345678