Home ›  Museumnorm

Museumnorm

Museumnorm 2020

Bekijk hier de Museumnorm 2020. In de inleiding bij de Museumnorm vindt u een korte toelichting op de wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie.
 

Hulpvragen bij Museumnorm 2020

Bij de Museumnorm 2020 is een document met hulpvragen opgesteld. Deze hulpvragen kunt u gebruiken bij het beantwoorden van de vragen in het vragenformulier. Bekijk hier de hulpvragen.
 

Aandachtspunten voor musea in sluimerstand

Bij de Museumnorm 2020 is een document met minimumcriteria opgesteld als door de gevolgen van de coronapandemie besloten moet worden tot tijdelijke sluiting voor bezoekers (anders dan een van overheidswege opgelegde bezoekersstop). Bekijk hier een toelichting op de minimumcriteria en de werkwijze bij tijdelijke sluiting.

Coördinatieteam collecties en corona

Stappenplan ontmanteling van en focus aanbrengen in collecties

Aandachtspunten bij sluiting van een museum

 

 

Museumnorm 2015 (vervallen per 1 januari 2020) 
Overzicht toetscriteria Museumnorm 2015, inclusief verwijzingen naar voorbeelden en bronnen voor nadere informatie.