Reglement Museumregistratie

De uitgangspunten voor het beheer van het Museumregister en de voorwaarden voor het behalen en behouden van registraties in het Museumregister zijn vastgelegd in het Reglement Museumregistratie.

Openen/opslaan Reglement Museumregistratie