Home ›  Registratie › Planning

Planning

Na ontvangst van uw interne analyse aan de hand van de Museumnorm op de afgesproken datum, zal de betrokken auditor uw dossier doornemen (binnen circa 1 maand na ontvangst van de stukken) en zal vervolgens langskomen voor een auditbezoek. Na het auditbezoek legt de auditor zijn/haar bevindingen voor aan de Registratiecommissie tijdens de eerstvolgende vergadering van de commissie.

Zie hieronder voor de planning m.b.t. uitspraken van de commissie over toetsingen:

Ronde Uiterlijke datum opdracht tot formele toetsing Uiterlijke datum indienen intern dossier Uiterlijke datum auditbezoek Uitspraak Registratiecommissie
Ronde uitslag maart 2023 1 oktober 2022 1 november 2022 15 december 2022 medio maart 2023
Ronde uitslag juli 2023 14 februari 2023 14 maart 2023 14 april 2022 medio juli 2023
Ronde uitslag oktober 2023 17 mei 2023 17 juni 2023 17 juli 2023 medio oktober 2023
Ronde uitslag december 2023 26 juli 2023 26 augustus 2023 26 september 2023 medio december 2023
Ronde uitslag maart 2024 30 september 2024 31 oktober 2023 30 november 2023 begin maart 2024


Houdt er rekening mee dat de uitspraak over de toetsing kan inhouden dat er aanvullende informatie nodig is m.b.t. specifieke normen om tot een positief besluit te komen. Voor het indienen van aanvullingen m.b.t. openstaande punten krijgt u standaard circa 3 maanden de tijd (in voorkomende gevallen kan ook een vroegere optie aangeboden worden). Per toetsing krijgt u maximaal 2 keer de mogelijkheid om aanvullingen na te zenden m.b.t. normen waaraan nog niet aantoonbaar voldaan wordt.