Home ›  Registratie › Planning

Planning

Na ontvangst van uw interne analyse aan de hand van de Museumnorm op de afgesproken datum, zal de betrokken auditor uw dossier doornemen (binnen circa 1 maand na ontvangst van de stukken) en zal vervolgens langskomen voor een auditbezoek. Na het auditbezoek legt de auditor zijn/haar bevindingen voor aan de Registratiecommissie tijdens de eerstvolgende vergadering van de commissie.

Zie hieronder voor de planning m.b.t. uitspraken van de commissie over toetsingen:

*

Uiterlijke datum opdracht tot formele toetsing Uiterlijke datum indienen intern dossier Uiterlijke datum auditbezoek Uitspraak Registratiecommissie
14 februari 2023 14 maart 2023 14 april 2022 medio juli 2023
17 mei 2023 17 juni 2023 17 juli 2023 medio oktober 2023
26 juli 2023 26 augustus 2023 26 september 2023 medio december 2023
10 november 2023 10 december 2023 10 januari 2024 medio april 2024 **
11 januari 2024 11 februari 2024 11 maart 2024 medio juni 2024
24 februari 2024 24 maart 2024 24 april 2024 medio juli 2024
30 mei 2024 30 juni 2024 30 juli 2024 eind oktober 2024
25 juli 2024 25 augustus 2024 25 september 2024 eind december 2024
22 november 2024 22 december 2024 22 januari 2025 medio april 2025

 

** Deze besluitronde zit reeds vol (d.d. 13 september 2023).

Houdt er rekening mee dat de uitspraak over de toetsing kan inhouden dat er aanvullende informatie nodig is m.b.t. specifieke normen om tot een positief besluit te komen. Voor het indienen van aanvullingen m.b.t. openstaande punten krijgt u standaard circa 3 maanden de tijd (in voorkomende gevallen kan ook een vroegere optie aangeboden worden). Per toetsing krijgt u maximaal 2 keer de mogelijkheid om aanvullingen na te zenden m.b.t. normen waaraan nog niet aantoonbaar voldaan wordt.