Home ›  Nieuws › Nieuwsartikel

Afstotingsdatabase - nieuwsbrief juli 2021

dinsdag 20 juli 2021

Beste lezer,
Via deze weg houden we u graag op de hoogte van recente ontwikkelingen rondom de LAMO (Leidraad Afstoten Museale Objecten), de Afstotingsdatabase (ADB) en de Toetsingscommissie Beschermwaardigheid (TCB). Heeft u vragen, op- of aanmerkingen met betrekking tot de inhoud van deze nieuwsbrief? Neem dan contact met ons op via adb@museumregisternederland.nl / 085-0608908. 

Lopende aankondigingen op de Afstotingsdatabase
Een overzicht van de lopende aankondigingen per museum vindt u hier.

Naast de aankondigingen van geregistreerde musea wordt de Afstotingsdatabase ook door andere erfgoed beherende instellingen gebruikt om voornemens tot afstoting bekend te maken. Op dit moment zijn er actieve aankondigingen van de volgende instellingen: RCE en Nationale Opera & Ballet.

In de aankondigingen wordt aangegeven aan welke bestemming gedacht wordt en welke gunningscriteria voor overname gelden. Als u vermoedt dat er objecten van nationaal belang buiten het domein van geregistreerde musea dreigen te verdwijnen, geef dit dan door via de knop 'meld mogelijk beschermwaardig' op de aankondigingspagina.

Aankondiging van voornemens tot vervreemding via Staatscourant
Bij afstoting van objecten in eigendom van een overheidsinstelling moet de betrokken overheid op grond van de Erfgoedwet het voornemen (ook) aankondigen via de Staatscourant. Een overzicht van lopende aankondigingen via de Staatscourant staat hier.

Inventarisatie evaluatiepunten LAMO 2016
De Museumvereniging en Museumregister Nederland hebben de afgelopen periode evaluatiepunten verzameld over de LAMO 2016. Deze punten zijn gebaseerd op ervaringen uit de praktijk van afstotende musea, en op gesprekken die najaar 2020 zijn gevoerd met leden van de commissies Leijnse en Scholten die betrokken waren bij de totstandkoming van de LAMO 2016. Binnenkort zullen we alle geregistreerde musea benaderen om via een enquête te reageren op de verzamelde evaluatiepunten. Die feedback zal een belangrijke basis vormen voor verdere evaluatie van de LAMO 2016. Een uitnodiging hiervoor volgt via e-mail.

Aanmelden voor nieuwsbrief
Bent u nog niet geabonneerd op deze nieuwsbrief, maar wilt u deze wel standaard ontvangen, dan kunt u zich hier inschrijven.

1298 keer bekeken