Home ›  Nieuws

Nieuwsoverzicht

Code Cultural Governance 2019

maandag 5 november 2018

Met ingang van 1 januari 2019 treedt de vernieuwde Code Cultural Governance in werking. De Code Cultural Governance biedt een normatief kader voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties. Governance gaat over het besturen en de continuïteit van organisaties. Daarnaast speelt governance een belangrijke rol in het vertrouwen en de legitimiteit die de organisaties in de buitenwereld genieten ...

NIEUWSBRIEF oktober 2017

maandag 16 oktober 2017

Via deze nieuwsbrief geven wij u een update over de steekproefaudits 2018 en het verloop van de proefperiode met de afstotingsdatabase en toetsingscommissie beschermwaardigheid. Daarnaast stellen wij graag een nieuw lid van het auditorenteam aan u voor ...

Nieuw advies Ethische Codecommissie voor Musea

maandag 7 augustus 2017

De Ethische Codecommissie voor Musea heeft onlangs uit eigen beweging een advies uitgebracht over hoe te handelen bij het afstoten van een werk van een kunstenaar die nog in leven is (Advies inzake de verkoop van een werk van een levende kunstenaar uit een museumcollectie). Lees meer

NIEUWSBRIEF mei 2017

woensdag 31 mei 2017

Graag informeren wij u over de wisselingen binnen het bestuur en de registratiecommissie per 1 mei 2017, de instelling van een bezwaarcommissie en de eerste beschermwaardigheidstoetsingen ...

NIEUWSBRIEF februari 2017

dinsdag 28 februari 2017

Graag geven wij u een update over de steekproef 2016 en 2017, de eerste ervaringen met de afstotingsdatabase en enkele wisselingen binnen onze organisatie. Ook stellen wij u graag voor aan de leden van de toetsingscommissie beschermwaardigheid en ...

NIEUWSBRIEF juni 2016

dinsdag 14 juni 2016

Voor de zomervakantie aanbreekt willen we u graag een update geven over het Museumregister. Met onder andere informatie over de eerste steekproef, het vernieuwde Reglement Museumregistraties, nieuwe gezichten binnen het team en de LAMO en Erfgoedwet

NIEUWSBRIEF december 2015

donderdag 17 december 2015

In deze nieuwsbrief lichten we toe wat de vernieuwing in 2016 voor uw museum betekent en welke veranderingen er verder zijn binnen de organisatie van het Museumregister ...

NIEUWSBRIEF oktober 2015

dinsdag 6 oktober 2015

Museumregisterbrief oktober 2015 met aandacht voor nieuwe opzet Museumregister vanaf 2016, de ervaringen met de Museumnorm 2015 en wisselingen in het team...

Pre-toets voor registratie in Museumregister

vrijdag 1 mei 2015

Wilt u uw museum laten registreren in het Museumregister, maar bent u er niet zeker van of dit iets is voor uw museum?

Dan kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om eerst een verkorte toets (pre-toets) ...

NIEUWSBRIEF maart 2015

vrijdag 27 maart 2015

Museumregisterbrief maart 2015 met aandacht voor de voortgang m.b.t. de nieuwe, vereenvoudigde Museumnorm en wat de overgang naar een nieuwe Museumnorm voor uw museum betekent. Lees meer...

123456789