Home ›  Nieuws › Nieuwsartikel

Afstotingsdatabase - nieuwsbrief oktober 2020

maandag 26 oktober 2020

Afstotingsdatabase | Toetsingen | LAMO - nieuwsbrief oktober 2020

Beste lezer,
Via deze weg houden we u graag op de hoogte van recente ontwikkelingen rondom de LAMO (Leidraad Afstoten Museale Objecten), de Afstotingsdatabase (ADB) en de toetsingscommissie beschermwaardigheid (TCB). Heeft u vragen, op- of aanmerkingen met betrekking tot de inhoud van deze nieuwsbrief? Neem dan contact met ons op via adb@museumregisternederland.nl / 085-0608908. 

Vereenvoudigde procedure van afstoten
Recentelijk is voor een tweetal uitzonderingssituaties een vereenvoudigde afstotingsprocedure toegevoegd aan de LAMO. Het gaat hierbij om situaties waarbij een beschermwaardigheidsmelding niet relevant wordt geacht vanwege herplaatsing bij een ander geregistreerd museum of vanwege de kwaliteit van het object (ernstige schade én ondubbelzinnige lage erfgoedwaarde). In deze gevallen volstaat achteraf een korte vermelding van het besluit tot afstoting op de Afstotingsdatabase. Een nadere toelichting op de gewijzigde procedure leest u hier.

Aanpassing werkwijze publiceren van afstotingen
In het verlengde van bovenstaande aanpassing zijn aan de Afstotingsdatabase nieuwe formulieren toegevoegd voor het publiceren van besluiten. Op de publicatiepagina krijgt u nu de keuze tussen drie typen publicaties:
-    een voornemen tot afstoting;
-    een besluit tot herplaatsing van objecten bij een ander geregistreerd museum; 
-    een besluit tot vernietiging van objecten met ernstige schade en ondubbelzinnige lage erfgoedwaarde.
Een nadere toelichting op de publicatieformulieren leest u hier.

Vanaf heden krijgt u apart bericht als er een nieuw besluit is gepubliceerd dat betrekking heeft op de verzamelgebieden waarvoor u in uw account een alert heeft ingesteld.

Aanmelden voor nieuwsbrief
Bent u nog niet geabonneerd op deze nieuwsbrief, maar wilt u deze wel standaard ontvangen, dan kunt u zich hier inschrijven.

1239 keer bekeken