Home ›  Nieuws › Nieuwsartikel

Afstotingsdatabase - nieuwsbrief mei 2020

woensdag 27 mei 2020


Afstotingsdatabase | Toetsingen | LAMO - nieuwsbrief mei 2020

Beste lezer,
Via deze weg houden we u graag op de hoogte van de lopende aankondigingen van afstoting, de toetsingscommissie beschermwaardigheid en andere zaken rondom de LAMO. Heeft u vragen, op- of aanmerkingen met betrekking tot de inhoud van deze nieuwsbrief? Neem dan contact met ons op via adb@museumregisternederland.nl / 085-0608908. 

Lopende aankondigingen op de Afstotingsdatabase
Een overzicht van de lopende aankondigingen per museum vindt u hier.

Naast de aankondigingen van geregistreerde musea wordt de Afstotingsdatabase ook door andere erfgoed beherende instellingen gebruikt om voornemens tot afstoting bekend te maken. Op dit moment zijn er actieve aankondigingen van de volgende instelling: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

In de aankondigingen wordt aangegeven aan welke bestemming gedacht wordt en welke gunningscriteria voor overname gelden. Als u vermoedt dat er objecten van nationaal belang buiten het domein van geregistreerde musea dreigen te verdwijnen, geef dit dan door via de knop 'meld mogelijk beschermwaardig' op de aankondigingspagina.

Aankondiging van voornemens tot vervreemding via Staatscourant
Bij afstoting van objecten in eigendom van een overheidsinstelling moet de betrokken overheid op grond van de Erfgoedwet het voornemen (ook) aankondigen via de Staatscourant. Een overzicht van lopende aankondigingen via de Staatscourant staat hier.

Nieuw advies ECM over afstoten beschermwaardige objecten
De Ethische Codecommissie voor Musea (ECM) heeft advies uitgebracht over de vraag of beschermwaardige objecten ook afgestoten kunnen worden aan andere erfgoedinstellingen dan geregistreerde musea. De ECM concludeert dat deze afwijking van de LAMO aanvaardbaar is, mits wordt voldaan aan een aantal criteria. Onder andere: de af te stoten objecten passen naar hun aard specifiek bij de collectie van de beoogde instelling, er is sprake van kwalitatief hoogwaardige bewaaromstandigheden en de beoogde instelling onderschrijft de LAMO en de Ethische Code voor Musea. De ECM geeft aan dat herplaatsing binnen het domein van de geregistreerde musea wel de voorkeur blijft houden. Het volledige advies kunt u hier lezen. Klik hier voor een overzicht van alle adviezen van de ECM.

Aanmelden voor nieuwsbrief
Bent u nog niet geabonneerd op deze nieuwsbrief, maar wilt u deze wel standaard ontvangen, dan kunt u zich hier inschrijven.

 

1476 keer bekeken