Home ›  Nieuws › Nieuwsartikel

Afstotingsdatabase - nieuwsbrief september 2021

woensdag 15 september 2021

Beste lezer,
Via deze weg houden we u graag op de hoogte van recente ontwikkelingen rondom de LAMO (Leidraad Afstoten Museale Objecten), de Afstotingsdatabase (ADB) en de Toetsingscommissie Beschermwaardigheid (TCB). Heeft u vragen, op- of aanmerkingen met betrekking tot de inhoud van deze nieuwsbrief? Neem dan contact met ons op via adb@museumregisternederland.nl / 085-0608908. 
 

Lopende aankondigingen op de Afstotingsdatabase
Een overzicht van de lopende aankondigingen per museum vindt u hier.

Naast de aankondigingen van geregistreerde musea wordt de Afstotingsdatabase ook door andere erfgoed beherende instellingen gebruikt om voornemens tot afstoting bekend te maken. Op dit moment zijn er actieve aankondigingen van de volgende instellingen: Gemeente Dronten, Gemeente Zwolle en Gemeente Den Haag.

In de aankondigingen wordt aangegeven aan welke bestemming gedacht wordt en welke gunningscriteria voor overname gelden. Als u vermoedt dat er objecten van nationaal belang buiten publiek toegankelijke collecties dreigen te komen, geef dit dan door via de knop 'meld mogelijk beschermwaardig' op de aankondigingspagina.

Aankondiging van voornemens tot vervreemding via overige kanalen
Bij afstoting van objecten in eigendom van een overheidsinstelling moet de betrokken overheid op grond van de Erfgoedwet de vervreemding aankondigen via de Staatscourant, het provinciaal blad, onderscheidenlijk het gemeenteblad, of de Afstotingsdatabase (Besluit aanwijzing wijze bekendmaken voorgenomen besluiten tot vervreemding cultuurgoed of verzameling, 17 juli 2021). Een overzicht van lopende vervreemdingen via de Staatscourant, Provinciale- en gemeentebladen staat hier.

Inventarisatie evaluatiepunten LAMO 2016
De Museumvereniging en Museumregister Nederland hebben de afgelopen periode evaluatiepunten verzameld over de LAMO 2016. Deze punten zijn gebaseerd op ervaringen uit de praktijk van afstotende musea, en op gesprekken die najaar 2020 zijn gevoerd met leden van de commissies Leijnse en Scholten die betrokken waren bij de totstandkoming van de LAMO 2016. Aan alle geregistreerde musea is een uitnodiging gestuurd om via een enquête te reageren op de verzamelde evaluatiepunten. U kunt de enquête ook bereiken via onderstaande link.

Enquêteformulier inventarisatie evaluatiepunten LAMO 2016

Wij nodigen u van harte uit om te reageren op de verzamelde evaluatiepunten. Uw reactie op deze inventarisatie vormt een belangrijke basis voor actualisatie en revisie van de LAMO. Deze vindt naar verwachting plaats in 2022. 

Onderzoek naar bestemmingen afgestoten objecten
In de huidige periode voert Museumregister Nederland een inventarisatie uit van de uiteindelijke bestemming van afstotingen in de periode 2016 tot medio 2021. Deze inventarisatie vindt mede plaats in het kader van de voorbereidingen op de evaluatie van de LAMO 2016 en is mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Mondriaan Fonds.  

Heeft uw organisatie in de afgelopen periode gebruik gemaakt van de Afstotingsdatabase? Dan ontvangt u een overzicht van de aangekondigde afstotingen, ter aanvulling met gegevens over de definitieve bestemming. De resultaten van deze inventarisatie worden gebruikt ter verbetering van de LAMO en de Afstotingsdatabase, en voor het delen van de kenmerken van museale afstotingen in Nederland.

Aanmelden voor nieuwsbrief
Bent u nog niet geabonneerd op deze nieuwsbrief, maar wilt u deze wel standaard ontvangen, dan kunt u zich hier inschrijven.

1154 keer bekeken