Home ›  Nieuws › Nieuwsartikel

Museumregister - nieuwsbrief november 2020

dinsdag 17 november 2020

   NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2020
 

Beste lezers,

De coronapandemie vraagt nog steeds het uiterste van musea. De gedwongen sluitingen en de opgelegde beperkingen na heropening hebben voor veel musea grote gevolgen. Sommige musea hebben moeten besluiten om hun deuren ook na de gedwongen bezoekersstop voorlopig gesloten te houden. Voor anderen dreigt zelfs faillissement. In deze nieuwsbrief aandacht voor de omgang met de Museumnorm bij een zelfgekozen volledige sluiting voor bezoekers en advies van de Ethische Codecommissie voor Musea over de omgang met collecties bij een dreigend faillissement.

Er is gelukkig ook positief nieuws te melden. Graag delen we via deze nieuwsbrief de registraties en herijkingen die in de afgelopen maanden behaald werden. Verder aandacht voor een wijziging in de herijking van rijksmusea en een oproep van de Universiteit van Utrecht voor een enquête over bestuurlijk vermogen.

Wij wensen u veel kracht en doorzettingsvermogen in deze voortdurende onzekere tijden

 

Minimumcriteria ‘musea in sluimerstand’

Bij Museumregister Nederland komen signalen binnen van musea die tijdelijke sluiting voor bezoekers overwegen, of hiertoe reeds hebben besloten. Het gaat hierbij om sluitingen op initiatief van het museum, en dus niet om door de overheid opgelegde bezoekersstops. Dit leidt tot vragen over hoe een museum in een dergelijke ‘sluimerstand’ aan de Museumnorm kan voldoen. Om deze reden is gekeken naar passende minimumcriteria voor de invulling van de Museumnorm. Meer informatie over deze minimumcriteria en over de werkwijze vindt u hier.

 

ECM advies bij dreigend faillissement

De Ethische Codecommissie voor Musea (ECM) heeft een rapport uitgebracht over de omgang met collecties bij een dreigend faillissement. De ECM benadrukt het belang van tijdige voorzorgsmaatregelen en heeft diverse aanbevelingen geformuleerd. Het advies kunt u hier lezen.

 

Nieuwe registraties en herijkingen

In de afgelopen maanden hebben 13 musea de toetsing voor registratie en herijking positief voltooid. De musea die een nieuwe vermelding in het Museumregister behaalden zijn: 

o Fashion for Good (Amsterdam)
o Museum Het Spinozahuis (Rijnsburg)
o Storyworld (Groningen)
o Huis van Hilde (Castricum)
o Van Eesteren Museum (Amsterdam)
o Museum Vincentre (Nuenen)
o Museum De Dageraad (Amsterdam)

Musea die de herijking positief hebben voltooid:
o Museum van de Vrouw (Echt)
o Singer Laren
o Museum Geelvinck (Zutphen)
o Museum Het Schip (Amsterdam)
o Beeld en Geluid Den Haag
o Anton Pieck Museum (Hattem)

Graag feliciteren we alle musea met het behaalde resultaat! Ook danken wij iedereen voor de prettige samenwerking.

Voor de steekproefsgewijze herijkingen in 2021 zijn 22 musea geselecteerd.

 

Aangepaste werkwijze toetsingen

In mei werd gestart met een pilot met virtuele toetsingen voor herijking en registratie. Nu de coronapandemie voortduurt, werken wij nog steeds volgens deze aangepaste werkwijze. De audits worden nu standaard uitgevoerd via videobellen en virtuele observaties. Er wordt wel altijd een kort bezoek gebracht aan het museum, zo nodig in een latere periode.
Afgelopen zomer hebben we een groot aantal locatiebezoeken kunnen inplannen. Op dit moment vinden geen bezoeken plaats, rekening houdend met de overheidsrichtlijnen omtrent thuiswerken en het beperken van reisbewegingen. Zodra de situatie het toelaat worden bezoeken weer ingepland.

 

Nieuwe werkwijze herijking rijksmusea

Op verzoek van de minister van OCW hebben de rijksmusea in samenwerking met de Museumvereniging een nieuwe visitatiesystematiek voor rijksgesubsidieerde instellingen ontwikkeld. Deze nieuwe systematiek – waarbij de rijksmusea periodiek worden beoordeeld door een groep van onafhankelijke deskundigen op kwaliteit, bereik, collectiebeheer en maatschappelijk belang - treedt volgend jaar in werking.
Anticiperend op deze invoering heeft Museumregister Nederland besloten dat herijking voortaan kan geschieden op basis van een positief eindoordeel van deze visitaties. Aparte toetsing op grond van de Museumnorm wordt hiermee voor deze musea overbodig. Dit sluit aan op ons streven om onnodig meerwerk voor musea te voorkomen en overlap tussen toetsingen van andere accreditaties, inspecties en keurmerken te minimaliseren.

 

Wisselingen binnen het auditorenteam

Dit jaar hebben we afscheid genomen van auditoren Marianne Bakker en Oria Pilet. Wij bedanken hen hartelijk voor hun inzet en betrokkenheid. Binnenkort berichten wij u graag over hun opvolgers.

 

Oproep deelname enquête Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht onderzoekt de verhoudingen tussen bestuurskracht, feedback door raden van toezicht en verantwoording in de semipublieke sector. Directeur-bestuurders van musea met een raad van toezicht worden uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek. De link naar de vragenlijst vindt u hier. Het onderzoek is onderdeel van het programma Handhaving en Gedrag van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

 

1284 keer bekeken