Home ›  Nieuws › Nieuwsartikel

Afstotingsdatabase - nieuwsbrief november 2020

donderdag 19 november 2020

Afstotingsdatabase | Toetsingen | LAMO - nieuwsbrief november 2020

Beste lezer,
Via deze weg houden we u graag op de hoogte van recente ontwikkelingen rondom de LAMO (Leidraad Afstoten Museale Objecten), de Afstotingsdatabase (ADB) en de toetsingscommissie beschermwaardigheid (TCB). Heeft u vragen, op- of aanmerkingen met betrekking tot de inhoud van deze nieuwsbrief? Neem dan contact met ons op via adb@museumregisternederland.nl / 085-0608908. 

Lopende aankondigingen op de Afstotingsdatabase
Een overzicht van de lopende aankondigingen per museum vindt u hier.

Naast de aankondigingen van geregistreerde musea wordt de Afstotingsdatabase ook door andere erfgoed beherende instellingen gebruikt om voornemens tot afstoting bekend te maken. Op dit moment zijn er actieve aankondigingen van de volgende instelling: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

In de aankondigingen wordt aangegeven aan welke bestemming gedacht wordt en welke gunningscriteria voor overname gelden. Als u vermoedt dat er objecten van nationaal belang buiten het domein van geregistreerde musea dreigen te verdwijnen, geef dit dan door via de knop 'meld mogelijk beschermwaardig' op de aankondigingspagina.

Besluiten inzake herplaatsing en vernietiging
Bij herplaatsing bij een ander geregistreerd museum, of bij vernietiging van objecten met zowel ernstige schade als ondubbelzinnige lage erfgoedwaarde, volstaat publicatie van het besluit. Lees in bijlage 6 van de LAMO meer over deze vereenvoudigde procedure (LAMO 2016, vanaf pagina 34). Een overzicht van reeds gepubliceerde besluiten op de Afstotingsdatabase kunt u inzien door toepassing van de filters onder 'type publicatie'. 

Aankondiging van voornemens tot vervreemding via Staatscourant
Bij afstoting van objecten in eigendom van een overheidsinstelling moet de betrokken overheid op grond van de Erfgoedwet het voornemen (ook) aankondigen via de Staatscourant. Een overzicht van lopende aankondigingen via de Staatscourant staat hier.

Nieuw advies ECM over omgang met collectie bij dreigend faillissement
De Ethische Codecommissie voor Musea (ECM) heeft een rapport uitgebracht over de omgang met collecties bij een dreigend faillissement. De ECM benadrukt het belang van tijdige voorzorgsmaatregelen en heeft diverse aanbevelingen geformuleerd. Het advies kunt u hier lezen. 

Klik hier voor een overzicht van alle adviezen van de ECM. 

Aanmelden voor nieuwsbrief
Bent u nog niet geabonneerd op deze nieuwsbrief, maar wilt u deze wel standaard ontvangen, dan kunt u zich hier inschrijven.

1310 keer bekeken