Wat betekent de opzet vanaf 2016 als u geregistreerd wilt worden?

Aanmelding voor registratie

 • Na aanmelding voor registratie ontvangt u voor uw museum inloggegevens en zetten we een digitaal vragenformulier voor u klaar. 
 • In het vragenformulier komen alle zeventien eisen uit de Museumnorm aan bod. 
 • U kunt bij het invullen van het vragenformulier ervoor kiezen om slechts een pre-toets te laten uitvoeren. Hierbij komen slechts vijf van de zeventien eisen aan bod. Nadere informatie over de pre-toets vindt u onderaan.
 • Voor volledige toetsing van uw aanmelding voor registratie geeft u een toelichting op alle zeventien normeisen.
 • Na ontvangst van een volledig ingevuld vragenformulier wordt één van de erkende auditoren aan uw museum toegewezen. Na bestudering van de door u ingevulde gegevens komt deze auditor ook op bezoek in uw museum, om aan de hand van praktijkvoorbeelden uw situatie verder te bespreken.
 • Op basis van het auditverslag en eventueel aanvullend onderzoek neemt de registratiecommissie een besluit over het toekennen van een vermelding in het Museumregister. De registratiecommissie kan besluiten tot het uitstellen van een definitief besluit, om u gelegenheid te geven openstaande punten op te lossen.
 • Het laten toetsen van uw museum voor registratie in het Museumregister kost €2.000 tot €2.500. De inschaling is afhankelijk van complicerende factoren zoals meerdere museumlocaties, betrokkenheid van meerdere rechtspersonen bij het museum, etcetera. 
 • Na registratie betaalt u een jaarlijkse bijdrage. Dit tarief is afhankelijk van het exploitatietotaal van uw museum. Zie ook: kosten van registratie.

Pre-toets

 • Het is mogelijk een pre-toets te laten uitvoeren via Museumregister Nederland. Deze pre-toets is erop gericht eventuele knelpunten die registratie van uw museum in de weg kunnen staan in een vroeg stadium te signaleren, zonder hoge kosten te maken. 
 • Voor het laten uitvoeren van de pre-toets beantwoordt u een selectie van de vragen m.b.t. de Museumnorm (vijf van zeventien normeisen).
 • De pre-toets wordt uitgevoerd door één van de erkende auditoren van het Museumregister en resulteert in een kort rapport. Hierin wordt een beeld gegeven wordt van de mate waarin voldaan wordt aan de voor de pre-toets geselecteerde normeisen, inclusief een toelichting op eventueel aanvullend benodigde zaken om aan de normeisen te voldoen.
 • De auditor baseert zich voor de pre-toets op de door u in het vragenformulier ingevoerde gegevens, eventueel aangevuld met informatie via e-mail of telefoon. De auditor komt voor een pre-toets niet op bezoek in uw museum. 
 • Het laten uitvoeren van een pre-toets door Museumregister Nederland kost €250. Als u na deze pre-toets besluit om uw museum verder te laten toetsen voor registratie, dan wordt deze €250 in mindering gebracht op het totaalbedrag voor registratie.
 • Als u besluit uw museum volledig te laten toetsen voor registratie in het Museumregister, dan zijn de onder ‘aanmelding voor registratie’ genoemde stappen van toepassing. 

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact met ons op via e-mail of telefonisch via 085-0608908.