Home ›  Registratie › Planningen

Planning 2021

Na ontvangst van uw interne analyse aan de hand van de Museumnorm op de afgesproken datum, zal de betrokken auditor uw dossier doornemen (binnen 1 maand na ontvangst van de stukken) en zal vervolgens langskomen voor een auditbezoek. Na het auditbezoek legt de auditor zijn/haar bevindingen voor aan de Registratiecommissie tijdens de eerstvolgende vergadering van de commissie.

Zie hieronder voor de planning m.b.t. uitspraken van de commissie over toetsingen:

Ronde Uiterlijke datum opdracht tot formele toetsing Uiterlijke datum indienen intern dossier Uiterlijke datum auditbezoek Uitspraak Registratiecommissie
Ronde uitslag april 2021 15 november 2020 15 december 2020 15 januari 2021 medio april 2021
Ronde uitslag juli 2021 20 februari 2021 20 maart 2021 19 april 2021 medio juli 2021
Ronde uitslag oktober 2021 26 mei 2021 26 juni 2021 26 juli 2021 eind oktober 2021
Ronde uitslag december 2021 22 juli 2021 22 augustus 2021 21 september 2021 medio december 2021
Ronde uitslag april 2022 14 november 2021 14 december 2021 14 januari 2022 medio april 2022


Houdt er rekening mee dat de uitspraak over de toetsing kan inhouden dat er aanvullende informatie nodig is m.b.t. specifieke normen om tot een positief besluit te komen. Voor het indienen van aanvullingen m.b.t. openstaande punten krijgt u standaard circa 3 maanden de tijd (in voorkomende gevallen kan ook een vroegere optie aangeboden worden). Per toetsing krijgt u maximaal 2 keer de mogelijkheid om aanvullingen na te zenden m.b.t. normen waaraan nog niet aantoonbaar voldaan wordt. Voor de planning van uitspraken over nagezonden aanvullingen kunt u de bovengenoemde data m.b.t. uitspraken na een auditbezoek aanhouden; bijvoorbeeld, bij aanlevering van aanvullingen voor 22 augustus 2021, kunt u een nieuwe uitspraak medio december 2021 tegemoet zien.