Home ›  Nieuws › Nieuwsartikel

Vernieuwd Museumregister een feit!

dinsdag 10 januari 2012

Vanaf 1 januari 2012 is het vernieuwde Museumregister een feit. Alle geregistreerde musea hebben een uitnodiging ontvangen om aan de hand van vernieuwde museumregistratiemodel hun registratie in het Museumregister te verlengen. Daarnaast zijn bijna twintig aanmeldingen voor opname in het Museumregister in behandeling genomen.

Vernieuwd museumregistratiemodel

Het vernieuwde museumregistratiemodel houdt ondermeer in dat er jaarlijks een zogenaamde zelfanalyse uitgevoerd moet worden. In het jaar van herijking (minstens vijf jaar na registratie/ laatste herijking) komt tevens een auditor van het Museumregister langs voor een formele toets op locatie. In 2012 zijn instellingen met een registratiedatum of datum van laatste herijking tot en met 31 december 2006 uitgenodigd voor herijking van hun museumregistratie. Vanaf 2012 zullen de uitnodigingen voor herijking in november van het voorgaande jaar verstuurd worden.

Voorts gelden er vanaf 2012 vernieuwde criteria; vanaf dit jaar wordt getoetst aan de hand van de Museumnorm. Aangezien hierin ook nieuwe en aangepaste toetscriteria zijn opgenomen, geldt er voor het voldoen aan de Museumnorm een groeimodel. Aan welke criteria voldaan moet worden voor (voorlopige) registratie en herijking in de periode 2012 tot en met 2015 wordt toegelicht in de Handleiding Museumnorm. Het hierin beschreven groeimodel zal jaarlijks geëvalueerd worden, onder meer aan de hand van de behaalde resultaten door geregistreerde instellingen, en zo nodig worden aangepast.

Reglement Museumregistratie

Met de vernieuwing van het Museumregister is ook het Reglement Museumregistratie herzien. In dit reglement zijn de uitgangspunten voor het beheer van het Museumregister en de voorwaarden voor het behalen en behouden van registraties in het Museumregister vastgelegd. Het vernieuwde reglement kunt uw hier downloaden.

Informatiebijeenkomsten voor geregistreerde musea

In het voorjaar vinden verspreid over het land informatiebijeenkomsten plaats inzake de veranderingen voor geregistreerde musea. Deze bijeenkomsten worden mede georganiseerd door de provinciale erfgoedhuizen. Per provincie volgt hierover meer informatie.

Verkorte vragenlijst voor jaarlijkse zelfanalyse vanaf 2013

In 2012 geldt ook voor de jaarlijkse zelfanalyse de onverkorte vragenlijst. Zo wordt er in 2012 voor alle geregistreerde instellingen een basisdossier opgebouwd. Vanaf 2013 zal voor de jaarlijkse zelfanalyse een verkorte vragenlijst gaan gelden. Uiteraard is het altijd mogelijk om de status met betrekking tot alle toetscriteria te actualiseren, maar vanaf 2013 is dit alleen verplicht voor een selectie van de toetscriteria uit de Museumnorm.

41317 keer bekeken