Home ›  Nieuws › Nieuwsartikel

NIEUWSBRIEF juni 2016

dinsdag 14 juni 2016

 

 

Museumregisterbrief juni 2016

 
   

Beste lezers,

Voor de zomervakantie aanbreekt willen we u graag een update geven over het Museumregister.Met onder andere informatie over de eerste steekproef, het vernieuwde Reglement Museumregistraties, nieuwe gezichten binnen het team en de LAMO en Erfgoedwet. Lees meer.

Wij wensen u een mooie zomerperiode met veel museum-
bezoeken.

Museumregister Nederland

 

Steekproef 2016

 
   

Met ingang van 2016 worden geregistreerde musea
steekproefsgewijs hertoetst. Voor de steekproef 2016 zijn twaalf musea geselecteerd. De overige geregistreerde musea zijn uitgenodigd om zichzelf te evalueren aan de hand van de Museumnorm door het uitvoeren van een zelfanalyse.
Lees meer.

 

Wisselingen bestuurssamenstelling

 
   

Per 1 mei 2016 is bestuurslid Agnes Vugts opgevolgd door Mirjam Pragt. Agnes Vugts had zitting in het bestuur vanaf 2013 en heeft zich in het bijzonder sterk gemaakt voor de vereenvoudiging van de Museumnorm en registratieprocedures. Haar opvolger Mirjam Pragt is museumconsulent in Friesland en geeft in deze functie leiding aan het team van Museumfederatie Fryslân. Voor het Museumregister was zij eerder lid van de Provinciale Adviescommissie in Gelderland en daarna van de Landelijke Adviescommissie. Lees meer.

 

Adviescommissie museumregistratie wordt registratiecommissie

 
   

In het kader van de vernieuwde opzet van het Museumregister is de Adviescommissie Museumregistratie in 2016 omgevormd tot Registratiecommissie.

Daarnaast is de commissie versterkt op financieel en fiscaal gebied, in de persoon van Onno Adriaansens.

Lees meer.

 

LAMO en Erfgoedwet

LAMO en Erfgoedwet  
   

Geregistreerde musea moeten bij afstotingen de LAMO volgen.
Voor overheidscollectie geldt in dit kader vanaf 1 juli de Erfgoedwet.

Zowelde LAMO als de Erfgoedwet vereisen dat afstotingen publiek
bekendgemaakt worden, om te voorkomen dat cultureel erfgoed van groot belang buiten het publieke domein terecht komt.
 

Lees meer.

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________

Ingrijpende wijzigingen in omstandigheden: musea met een vermelding in het Museumregister dienen ingrijpende wijzigingen in hun situatie (of dreiging daartoe) binnen één maand te melden aan het bestuur (via bureau@museumregisternederland.nl/ post).
________________________________________________________________

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
________________________________________________________________
 

 

 

 

 

42180 keer bekeken