Home ›  Nieuws › Nieuwsartikel

Laatste fase herziening Museumregister

donderdag 1 september 2011

 
Pilot herzien museumregister

De interactieve website van het Museumregister is inmiddels grondig getest op functionaliteit, robuustheid en gebruiksvriendelijkheid. Begin september start een pilot waaraan de volgende musea deelnemen:

* Museum In ‘t Houten Huis - Museum voor het Schermereiland
* Marinemuseum
* Museum het Rembrandthuis
* Museum Ons' Lieve Heer op Solder
* TRESOAR - Fries Historisch en Letterkundig Centrum
* Zeeuws Museum

Deze musea gaan als eerste de voortzetting van hun registratie binnen het herziene Museumregister voorbereiden met behulp van de website. Aan de hand van hun bevindingen zullen de laatste puntjes op de i gezet worden.

Uitnodigingen voor de jaarlijkse zelfanalyse

Per 1 januari 2012 ontvangen alle (voorlopig) geregistreerde instellingen een uitnodiging om via de website de jaarlijkse zelfanalyse voor hun museumregistratie uit te voeren. De instellingen die in 2012 aan het herijkingtraject zullen deelnemen ontvangen daarbij tevens een datumvoorstel voor een bezoek aan het museum door een auditor namens het Museumregister.

Aanstelling senior auditor

Met ingang van half juli is Ellie Bruggeman aangesteld als senior auditor. Ellie heeft Logistiek en Security Management gestudeerd en werkte de afgelopen jaren als zelfstandig ondernemer aan projecten ter verbetering van de beveiliging en veiligheid binnen culturele instellingen. Zij werkte ondermeer met Gelders Erfgoed en Erfgoed Brabant aan de projecten Netwerkaanpak Veiligheidszorg. Vanaf heden werkt zij drie dagen in de week voor het Museumregister (voorlopig: woensdag, donderdag en vrijdag) en is bereikbaar via: info@museumregisternederland.nl.

Werkgroep tijdens Museumcongres

Tijdens het vijfde Museumcongres van 6 tot 7 oktober in Leiden wordt het herziene registratiemodel besproken in de werkgroep 'Museumregister Nederland vernieuwd'. De manier waarop het in de praktijk werkt wordt toegelicht via interviews en met een presentatie van de vernieuwde website. Zie voor meer informatie de website van het Museumcongres:  www.museumcongres.nl > Programma > Werkgroepen.

41326 keer bekeken