Home ›  Nieuws › Nieuwsartikel

Vernieuwde Governance Code Cultuur

maandag 21 oktober 2013

Op 14 oktober 2013 werd de vernieuwde Governance Code Cultuur gepresenteerd. De Governance code vormt een praktisch handvat voor culturele instellingen om te komen tot goed bestuur. Aan de hand van 9 principes kunt u de eigen de bestuurlijke organisatie toetsen. Inhoudelijk is de vernieuwde code vereenvoudigd en aangepast aan vragen uit de samenleving. Belangrijke veranderingen omvatten:

  • Meer aandacht voor gedrag en reflectie;
  • Scherper onderscheid tussen bestuur-model en raad-van-toezicht model;
  • Aandacht voor het onderkennen en beheersen van risico’s;
  • Meer aandacht voor belangenverstrengeling;
  • Meer aandacht voor stakeholders;
  • Meer interactie over governance.

De vernieuwde Governance Code Cultuur is digitaal toegankelijk en direct te gebruiken via www.governancecodecultuur.nl. Met behulp van een toolkit krijgt u toegang tot allerlei ondersteunende documenten. Zo is er bijvoorbeeld een speciale checklijst voor de toepassing van de code voor kleinere instellingen.

Voor wat betreft de toetsing op goed, verantwoord en transparant bestuur en toezicht in het kader van museumregistraties zal geleidelijk overgegaan worden naar het vernieuwde format, in lijn met het groeimodel zoals gehanteerd wordt in het kader van de vernieuwde toetscriteria vanaf 2012.

41467 keer bekeken