Home ›  Nieuws › Nieuwsartikel

Strategische heroriëntatie Museumregister Nederland

donderdag 25 januari 2024

Beste vertegenwoordigers van Nederlandse musea,

Ontwikkelingen gaan snel – ook in het museale werkveld. In oktober 2023 werd de vertaling van de nieuwe museumdefinitie aangenomen, er wordt nagedacht over een nieuwe Museumnorm om ruimte te bieden aan de diversiteit van museale organisaties die ons land rijk is en ook Museumregister Nederland blijft niet achter.

We hebben de veranderende inzichten over het functioneren van Nederlandse musea op de voet gevolgd, net als de ontwikkelingen op het gebied van ICT en automatisering. Daarbij komt ook de verplichting van het bestuur om onze organisatie eens in de zoveel jaar tegen het licht te houden om te zien of ons beleidsplan nog toekomstbestendig is.

Het doel van museumregistratie is vanaf het begin geweest: de kwaliteit van de Nederlandse musea verzekeren door haar te toetsen en zichtbaar te maken. In de afgelopen jaren is ook veel aandacht geweest voor het bieden van ondersteuning bij eventuele verbetering van de professionalisering van de organisaties die wij toetsen. Tegelijkertijd blijkt uit de toetsingen dat veel musea een toetsing voor registratie of herijking als een grote werklast ervaren. Daarnaast is de opgaaf voor onze organisatie groter geworden door het grote aantal musea dat in het toetsingssysteem zit en de complexiteit van deze instanties.

Dit is de aanleiding geweest voor het bestuur om te inventariseren hoe Museumregister Nederland soepeler, efficiënter en concreter kan toetsen en functioneren, zonder het doel van museumregistratie uit het oog te verliezen. Deze strategische heroriëntatie heeft tot gevolg dat het toetssysteem van Museumregister Nederland er anders uit zal komen te zien. De grote lijnen staan op dit moment op papier. We werken toe naar verbeterde procedures, ondersteund door een nieuwe ICT-omgeving. Twee gevolgen van deze verandering behoeven wel alvast de aandacht omdat ze vanaf dit moment zullen worden toegepast.

Allereerst zal het verlenen van informatie en educatie over de Museumnorm, een taak die onze organisatie voor een deel op zich heeft genomen, in het geheel bij het Landelijk Contact van Museumconsulenten/OPEN en bij de Museumvereniging komt te liggen. Het bestuur is verheugd te melden dat deze twee organisaties de veranderingen bij Museumregister Nederland een warm hart toedragen en van harte bereid zijn om hier invulling aan te geven.

Ten tweede zal de organisatie van Museumregister Nederland, om het hoofd te kunnen bieden aan de heroriëntatie, voorlopig een stop zetten op nieuwe aanmeldingen voor museumregistratie. Deze stop zal in ieder geval duren tot 1 juni 2024. Musea die op dit moment in een toetsingstraject zitten en geen tegenbericht hebben gekregen, kunnen in de komende maanden hun toetsing volgens het huidige traject te voltooien.

De komende maanden houden we u uiteraard over de verdere ontwikkelingen van de strategische heroriëntatie op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Museumregister Nederland
Lucky Belder, voorzitter

2498 keer bekeken