Home ›  Nieuws › Nieuwsartikel

NIEUWSBRIEF oktober 2015

dinsdag 6 oktober 2015

Museumregisterbrief oktober 2015

Beste lezers,
Sinds eind mei werken we volgens de uitgangspunten van de Museumnorm 2015. De ervaringen hiermee zijn positief. De overgangsfase naar deze vernieuwde norm is ook vrijwel afgerond. Verder zijn wij druk bezig geweest met verdere aanpassing van de opzet van het Museumregister vanaf 2016. Dit om de werklast en kosten voor alle betrokkenen verder te beperken. Lees hieronder meer over deze aanpassingen. Wij houden ons aanbevolen voor uw reactie op deze nieuwe opzet.

Nieuwe opzet Museumregister vanaf 2016

Het museumregister hanteert vanaf 2016 een vernieuwde en efficiëntere werkwijze. In plaats van de vijfjaarlijkse herijkingen komt er een jaarlijkse steekproef onder de geregistreerde musea. Eenmaal geregistreerd gaan wij er van uit dat musea zich blijven inspannen om invulling te geven aan de voorwaarden voor registratie. Via de steekproef toetsen we circa 5% van de geregistreerde musea per jaar op naleving van de Museumnorm. Dit komt neer op ongeveer 25 musea per jaar. Als uw museum geselecteerd wordt, dan krijgt u minimaal drie maanden voor de audit bericht.
Ook organisatorisch veranderen er verschillende zaken binnen het Museumregister. Klik hier voor een nadere beschrijving van de opzet vanaf 2016. Reacties op deze vernieuwde opzet ontvangen wij graag uiterlijk 1 november. Dit kan per e-mail of telefonisch op 085-0608908.

Ervaringen met de Museumnorm 2015

Stedelijk Molenmuseum De ValkVan ’t Lindenhoutmuseum en Luchtvaart - Themapark Aviodrome namen deel aan de pilot met de Museumnorm 2015. De ervaringen binnen de pilot gaven geen aanleiding tot aanpassing van de Museumnorm 2015. De vereenvoudiging van de normenset werd positief ervaren, evenals de soepelere werkwijze bij toetsing. Vanaf mei is ook voor nieuwe aanmeldingen de Museumnorm 2015 als uitgangspunt gehanteerd. Lopende dossiers werden deels nog volgens de Museumnorm 2012 afgehandeld.

Wisselingen in het team

In het team van het Museumregister hebben in de afgelopen periode enkele wisselingen plaatsgevonden. In augustus hebben we Ellen Steendam en Hiske Land verwelkomd als opvolgers van de auditoren Monique Jaspars en Carla Mulder. Monique is nu werkzaam als coördinator collecties voor het Universiteitsmuseum Utrecht en Carla is directeur geworden bij Artex Kunstenschool Texel. Aan het einde van dit jaar zullen, in het kader van de veranderingen in de werkwijze van het Museumregister, de dienstverbanden met de auditoren Gertrude van der Veen en Bonnie Nilhamn niet verlengd worden. Wij waarderen hun aanhoudende grote inzet voor het Museumregister zeer.

Binnen het bureauteam vinden er ook verschuivingen plaats. Op dit moment staat er een vacature open voor een officemanager ICT die Anneloes Kelder en Jantine van der Wal zal opvolgen. Deze nieuwe officemanager zal invulling geven aan zowel de ICT taken als de administratie en secretariële ondersteuning van het Museumregister. Om de overgang te begeleiden blijft Anneloes tot eind 2015 bij het Museumregister.

 

Meld u aan voor onze online nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.


41762 keer bekeken