Home ›  Nieuws › Nieuwsartikel

NIEUWSBRIEF maart 2015

vrijdag 27 maart 2015


Museumregisterbrief maart 2015

Beste lezers,

De afgelopen periode is er hard gewerkt aan een nieuwe, vereenvoudigde Museumnorm. Doel van de vereenvoudiging is de administratieve lasten voor musea en Museumregister terug te brengen en de kosten te verminderen.

De nieuwe Museumnorm is voorbereid door de Museumvereniging en het Landelijk Contact van Museumconsulenten, gezamenlijk vertegenwoordiger van alle Nederlandse musea, de eigenaren van de Museumnorm. Uitgangspunten van de Museumnorm blijven de ICOM-definitie en de Ethische Code. De nieuwe Museumnorm richt zich op de basiseisen voor museaal handelen.

Naar verwachting zal de nieuwe Museumnorm in mei 2015, na definitieve afstemming met alle geregistreerde musea, zijn beslag krijgen. Klik hier om de nieuwe Museumnorm te bekijken en voor informatie over het reageren op de normen.

Overgang naar nieuwe Museumnorm

Om te voorkomen dat musea nog tijd gaan besteden aan onderwerpen die hoogstwaarschijnlijk komen te vervallen, hebben we de formulieren voor registratie/ herijking al aangepast. De aangepaste formulieren bevatten nog wel alle vragen m.b.t. de Museumnorm per 2012. U hoeft alleen de vragen die relevant zijn voor de vernieuwde Museumnorm te beantwoorden. Deze vragen zijn oranje gemarkeerd. Bij de toetsing van registraties wordt ook al gewerkt in de geest van de nieuwe Museumnorm. Een definitief besluit over de registratie aan de hand van de nieuwe Museumnorm zal uiteraard pas genomen kunnen worden nadat deze is vastgesteld.

Overgang naar nieuwe Museumnorm, wat betekent dit voor uw museum?

Pilot nieuwe Museumnorm

Met drie musea doen we een pilot met de nieuwe Museumnorm. Doel van de pilot is de vernieuwde Museumnorm te testen in de praktijk. De deelnemers van de pilot zijn: Luchtvaart - Themapark Aviodrome (Lelystad), het Van 't Lindenhoutmuseum (Nijmegen) en het Stedelijk Molenmuseum De Valk (Leiden). De ervaringen van deze pilot delen wij graag met u via de volgende nieuwsbrief. 

 

 

 

 

 


41647 keer bekeken