Home ›  Nieuws › Nieuwsartikel

NIEUWSBRIEF februari 2017

dinsdag 28 februari 2017

 

Nieuwsbrief februari 2017

 
   

Beste lezers,

Voor u ligt de eerste Museumregister Nieuwsbrief van 2017. Hierin geven wij u een update over de steekproef 2016 en 2017, de eerste ervaringen met de afstotingsdatabase en enkele wisselingen binnen onze organisatie. Ook stellen wij u graag voor aan de leden van de toetsingscommissie beschermwaardigheid en vragen wij om uw plannen voor afstotingen uit uw collecties in de komende jaren met ons te delen.

Museumregister Nederland

 

Steekproef en zelfanalyses 2017

Met ingang van 2016 worden geregistreerde musea steekproefsgewijs hertoetst. In 2017 worden in dit kader 24 musea bezocht door één van de erkende auditoren van het Museumregister. Alle andere geregistreerde musea kunnen gebruik maken van het zelfanalyseformulier 2017 om zichzelf te toetsen aan de Museumnorm. Naar aanleiding van de resultaten van de steekproef 2016 verdienen hierbij enkele aspecten van de norm bijzondere aandacht.
Lees meer.

 

Afstotingsdatabase en toetsingscommissie beschermwaardigheid

 
   

Sinds het in gebruik nemen van de vernieuwde LAMO per 1 januari 2016 zijn er door 19 organisaties in totaal 144 afstotingsvoornemens aangekondigd via de afstotingsdatabase (www.afstotingsdatabase.nl). Het ging hierbij om de afstoting van 12.976 objecten en 16 bulkcollecties.

In 2016 zijn er geen meldingen ‘mogelijk beschermwaardig’
ingediend. De toetsingscommissie beschermwaardigheid zal begin 2017 haar eerste toetsing uitvoeren.

Lees meer.

 

Hoe zien uw afstotingsplannen eruit?

   
   

Begin 2017 is aan alle geregistreerde musea een enquête gestuurd over hun afstotingsplannen voor de toekomst. Deze gegevens zijn van groot belang voor de planning en de financiering van het vervolg na deze eerste proefperiode met de afstotingsdatabase en de toetsingscommissie beschermwaardigheid.

Mocht u nog niet gereageerd hebben, we ontvangen heel graag uw reactie uiterlijk 15 maart 2017, zodat we ook met uw plannen rekening kunnen houden.

Heeft u de e-mail met uitnodiging voor deze enquête niet meer, neem dan contact met ons op: contentbeheerder Anneloes Kelder, adb@museumregisternederland.nl, of via 085-0608908.

 

Registratiecommissie zoekt 2 nieuwe leden

 
   

Per 1 mei 2017 nemen Nicolette Bartelink en Bob Crezee afscheid van de registratiecommissie. Zij hadden sinds  2012 zitting in de commissie. In die periode zijn honderden dossiers door hun handen gegaan, waarbij elk dossier met grote zorgvuldigheid door hen werd bekeken en met oog voor de specifieke situatie bij het museum in kwestie. We zijn hen zeer dankbaar voor hun inzet en de prettige samenwerking.

Wij zoeken nu twee waardige opvolgers die een actieve rol willen vervullen bij de toetsingen voor het behalen en behouden van registraties in het Museumregister. 
Reacties ontvangen wij graag uiterlijk 15 maart 2017.
Lees meer.

 

Wijzigingen in samenstelling bestuur

Per 1 mei zullen we met het verstrijken van hun zittingstermijn ook afscheid nemen van drie leden van het bestuur: bestuursvoorzitter Bert Lever, vicevoorzitter en penningmeester Marco de Niet en algemeen bestuurslid Heleen Buijs. De eerste opvolgers draaien reeds volop mee met het bestuur: Marco Grob en Els van Eijck van Heslinga.
Lees meer.

 

 

Ingrijpende wijzigingen in omstandigheden: Musea met een vermelding in het Museumregister dienen ingrijpende wijzigingen in hun situatie (of dreiging daartoe) binnen één maand te melden aan het bestuur (via e-mail/ post).

Meld u aan voor onze online nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

 
 

36480 keer bekeken