Home ›  Nieuws › Nieuwsartikel

NIEUWSBRIEF februari 2014

vrijdag 28 februari 2014

Voorwoord

Bedhr. Bert Lever, bestuursvoorzitterste lezer, er wordt erg hard gewerkt door geregistreerde musea en musea die zich voorbereiden op registratie. De resultaten hiervan zijn ook zeer positief: veel succesvolle herijkingen en nieuwe registraties in het Museumregister. Aan ons de taak om alle dossiers zo snel mogelijk te verwerken.

Het Museumregister nieuwe stijl is inmiddels een kleine twee jaar echt in gebruik. Dit betekent dat het tijd wordt om een eerste verkennende evaluatie uit te voeren. Om een goede indruk te krijgen van hoe het vernieuwde register in de praktijk functioneert en ervaren wordt, zullen in april evaluatieformulieren worden verspreid.

Tijdens de ALV van de Museumvereniging op 10 maart a.s. zullen onze bestuursleden Heleen Buijs (directeur Museum voor Communicatie) en Marjan Ruiter (directeur Zeeuws Museum) aanwezig zijn en een korte toelichting geven op de stand van zaken bij het register en de evaluatie dit jaar.

Lees meer

Personeelswisseling

Bonnie Nilhamn


Sinds januari werkt Bonnie Nilhamn bij het Museumregister als opvolger van auditor Rebecca Roskam. Rebecca was één van de eerste auditoren van het Museumregister en bezocht met name de musea in het zuiden van Nederland. Bonnie werkt vanuit Tiel en zal ook met name in de zuidelijke regio gaan werken.

Lees meer


Museumnorm: steekproef klimaatomstandigheden

Het auditorenteam van het Museumregister krijgt regelmatig vragen over de representatieve steekproef die gevraagd wordt bij toetscriterium 8.4a/b inzake klimaatbeheersing. Graag lichten wij deze term nader toe.

Lees meer

Nieuwe website Landelijk Contact van Museumconsulenten (LCM)

Als museummedewerker of -vrijwilliger heb je te maken met veel verschillende kanten van het museale vak. Ben je op zoek naar informatie over het verbeteren van collectiebeheer of een slimme handleiding voor het opzetten van een tentoonstelling?

Lees meer

 

Klik hier als u zich wilt abonneren op onze nieuwsbrief. Deze verschijnt eens in de circa twee maanden.

 

41567 keer bekeken