Home ›  Nieuws › Nieuwsartikel

NIEUWSBRIEF december 2013

vrijdag 20 december 2013

Voorwoord

Dhr. Lever - voorzitter bestuur Museumregister
bestuursvoorzitter,
dhr. Bert Lever


Beste mensen,

Graag wensen wij u het allerbeste toe voor de komende feestdagen en een nieuw jaar met veel inspiratie en succes.

In de periode 2012-2013 is er heel veel gebeurd bij het Museumregister. Het was een uitdagende periode met grote veranderingen. Dit alles is duidelijk niet zonder slag of stoot verlopen en daar heeft u bij tijd en wijle het nodige van gemerkt en terecht over gemopperd. We hebben veel opbouwende kritiek ontvangen en daar veel aan gehad.

Wij zien er naar uit deze opstartproblemen in 2014 achter ons te laten. De interne automatisering is bijna gereed en we blijven onze procedures tegen het licht houden en waar mogelijk verbeteren. Ook zal – samen met u – in 2014 de Museumnorm geëvalueerd worden. Lees meer


Wie is de eigenaar van de Museumnorm?

Het Museumregister hanteert bij de beoordeling van museumregistraties de Museumnorm, maar bepaalt niet zelf de inhoud daarvan. De inhoud van de Museumnorm is enkele jaren geleden tot stand gekomen door een aantal breed samengestelde commissies uit het museale veld. Het register heeft deze norm overgenomen als uitgangspunt voor haar handelen. Het eigenaarschap van de norm is echter nog niet geformaliseerd. Lees meer


Verdiepende en aanvullende informatie bij de Museumnorm

Q-mus


Recent hebben wij ons overzicht van documenten bij de Museumnorm uitgebreid met verwijzingen naar aanvullende en verdiepende websites, waaronder het Qmus-model voor kwaliteitszorg in musea, de vernieuwde site van het Landelijk Contact Museumconsulenten en de toolkit Governance Code cultuursector. Lees meer


Leren van elkaar: vraag & aanbod

Onze oproep om documenten/ procedures/ handleidingen van uw museum die andere musea als voorbeeld zouden kunnen gebruiken, heeft geen documenten opgeleverd. Wel ontvingen wij de feedback dat het makkelijker is om aan te geven waar je als museum zelf nog naar op zoek
bent. lees meer


Het museumregister voor relaties van uw museum

Wij streven naar een brede erkenning van de Museumnorm. Voor relaties van uw museum zoals gemeente en provincie, fondsen, particuliere begunstigers en sponsoren hebben wij in dit kader een informatieblad samengesteld inzake museumregistratie. Lees meer


 

41303 keer bekeken