Home ›  Nieuws › Nieuwsartikel

Museumregistratie zelfanalyse 2012

donderdag 15 november 2012

Met de vernieuwing van het Museumregister per 2012 is een jaarlijkse zelfanalyse ingevoerd voor de jaren tussen formele herijking van museumregistraties. Deze formele herijkingen vinden plaats minstens vijf jaar na registratie of laatste herijking en maximaal drie jaar na voorlopige registratie. Hoofddoel van de zelfanalyse is bijdragen aan doorlopende aandacht voor kwaliteitsbewaking en niet slechts eens in de vijf jaar bij de herijking zoals voorheen vaak het geval was.

Vanaf 2013 verkort vragenformulier
In 2012 omvat de zelfanalyse nog de gehele vragenlijst bij de Museumnorm. Dit om een nulmeting te kunnen maken en een digitaal basisdossier te vormen. Vanaf 2013 geldt een verkorte vragenlijst waarmee het dossier actueel gehouden wordt.

Nulmeting
Het gaat bij de zelfanalyse 2012 nadrukkelijk om een nulmeting. Hierbij wordt in kaart gebracht wat er schriftelijk is vastgelegd ten aanzien van beleid, werkwijzen en procedures. Het is bij deze nulmeting niet nodig eventueel ontbrekende of verouderde gegevens direct op te pakken. Hoofddoel is dat elk museum een helder beeld krijgt van de stand van zaken in relatie tot de Museumnorm. Dit inzicht kan helpen bij de voorbereiding op toekomstige herijking van de museumregistratie.

Digitaal dossier
Vanaf 2012 werken we met digitale dossiers en interactieve formulieren waaraan men digitale bestanden als bijlagen kan toevoegen. Ingediende stukken worden door het Museumregister ook deels geautomatiseerd verwerkt. Daarom is het voor het Museumregister helaas niet meer mogelijk op papier aangeleverde stukken in behandeling te nemen.

Uiterlijk 31 december 2012 indienen!

Standaard staat de einddatum voor het indienen van de jaarlijkse zelfanalyse op 30 september. Zo is er voor het Museumregister voldoende tijd om te reageren. Eventuele veranderingen naar aanleiding van de ingediende zelfanalyses kunnen dan nog de stukken voor het navolgende jaar komen. Als de einddatum van 30 september niet haalbaar blijkt dan spreken we in overleg een alternatieve datum af. 31 december is de harde deadline voor alle zelfanalyses in 2012. Als een museum op 31 december nog geen zelfanalyse heeft gestuurd, zal de registratie in het Museumregister tijdelijk opgeschort worden.

Terugkoppeling
Musea ontvangen na indiening van de zelfanalyse 2012 een kort terugkoppelingsverslag. Dit verslag dient om mogelijke onduidelijkheden ten aanzien van de Museumnorm weg te nemen en om de stand van zaken in relatie tot de Museumnorm en toekomstige herijking te verduidelijken.

41279 keer bekeken