Home ›  Nieuws › Nieuwsartikel

De Museumnorm

dinsdag 1 november 2011

 

Uitgangspunten Museumnorm

De Museumnorm is het product van de werkgroepen Normen en Toetsing & Registratietie van het project Herziening Museumregister. Het uitgangspunt van deze werkgroepen is steeds geweest dat leren en verbeteren op basis van zelfreflectie centraal dient te staan.

De Museumnorm gaat daarom over wat een kwaliteitsmuseum moet doen en niet over hoe het dat moet doen. Concreet betekent dat bijvoorbeeld dat een museum op vaste tijden en gedurende regelmatige periodes open moet zijn, maar dat er geen eis wordt gesteld aan het aantal openingsuren. Musea dienen hier, beredeneerd en onderbouwd, zelf invulling aan te geven. Deze insteek is consequent doorgevoerd en maakt dat de norm flexibel en schaalbaar is: ze kan door een grote diversiteit aan musea worden toegepast.

Werkgroep Museumregister tijdens Museumcongres

Tijdens de werkgroep van het Museumregister gedurende het vijfde Museumcongres werd een preview gegeven van het herziene museumregistratiemodel. Zowel ’s ochtends als ’s middags genoot deze werkgroep een goede opkomst. De deelnemers varieerde van musea tot vertegenwoordigers van de provinciale erfgoedhuizen en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Naast praktische informatie ging veel aandacht naar zorgen over de mogelijkheden om te blijven voldoen aan de eisen van het Museumregister en het groter wordende belang van registratie in het kader van sponsorgelden en subsidies.

Het is heel nadrukkelijk niet de bedoeling geweest om een grovere zeef te creëren met de herziening van het Museumregister, het doel was een inhoudelijk en technisch verbeterd systeem van toetsing. Er is voor de geregistreerde musea ook nadrukkelijk ruimte om te groeien naar de nieuwe en veranderde eisen van de Museumnorm. Net zoals er voor nieuw te registreren musea ruimte is om te groeien naar volledige registratie. De jaarlijkse zelfanalyse zal hier ook een positieve bijdrage aan leveren. Hiermee is het voor musea namelijk steeds inzichtelijk aan welke eisen reeds wordt voldaan en waaraan nog nadere aandacht besteed moet worden.


41882 keer bekeken