Home ›  Nieuws › Nieuwsartikel

Auditteam compleet & Adviescommissie ingesteld

dinsdag 1 mei 2012

 

Team auditoren Museumregister compleet

Het auditteam van het Museumregister zorgt voor de toetsing en herijking van instellingen aan de hand van de Museumnorm. Met de aanstelling van Carla Mulder en Rebecca Roskam is het auditteam sinds april jl. compleet. Hieronder een korte toelichting op de drie auditoren van het Museumregister en hun werkgebieden.

Rebecca Roskam is aangesteld als auditor voor de regio Zuid Nederland. Deze regio omvat in globale zin de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en het zuidelijk deel  van Gelderland. Rebecca heeft Bestuurskunde (Master Management van de Publieke Sector) en Talen en Culturen van Zuidoost-Azië en Oceanië gestudeerd. Afgelopen 2,5 jaar werkte ze als projectleider visitatie voor de Vereniging van Rijksgesubsidieerde Musea (VRM).

Carla Mulder is als auditor regio Noord Nederland het eerste aanspreekpunt voor musea uit de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevoland en het noordelijk deel van Gelderland. Carla heeft afgelopen jaren gewerkt als bedrijfsrechercheur/ particulier onderzoeker binnen de overheid, semi-overheid en zelfstandige bestuursorganen. Momenteel volgt zij de Masteropleiding Management, Cultuur en Verandering.

Senior auditor Ellie Bruggeman blijft zorg dragen voor de operationele aansturing en is als auditor West Nederland werkzaam in de provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland.
 

Adviescommissie Museumregistratie ingesteld

De Adviescommissie Museumregistratie controleert alle door de auditoren uitgevoerde onderzoeken en brengt advies uit aan het bestuur over het al dan niet behalen/ behouden van registraties in het Museumregister. De Adviescommissie beschikt over minimaal vijf leden en beschikt als collectief over kennis van de bedrijfsvoering in zowel grotere als kleinere museale instellingen en van alle taakgebieden die behandeld worden in de Museumnorm. Op 5 april 2012 werd de Adviescommissie ingesteld door de voorzitter van het bestuur van het Museumregister, de heer Bert Lever. De samenstelilng van de Adviescommissie is als volgt:

•    Dhr. Paul Soetaert (Universiteitsbibliotheek Erasmus Universiteit), voorzitter
•    Mw. Birgitta Fijen (Cultuurcompagnie Noord-Holland)
•    Dhr. Bob Crezee (Reinwardt Academie)
•    Mw. Nicolette Bartelink (Museum Jan Cunen en Stadsarchief Oss)
•    Dhr. Arjen Kok (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Klik hier voor meer informatie over de mensen achter het Museumregister.

 

 

 

41370 keer bekeken