Home ›  Nieuws › Nieuwsartikel

Afstotingsdatabase - nieuwsbrief november 2021

donderdag 18 november 2021

Beste lezer,
Via deze weg houden we u graag op de hoogte van recente ontwikkelingen rondom de LAMO (Leidraad Afstoten Museale Objecten), de Afstotingsdatabase (ADB) en de Toetsingscommissie Beschermwaardigheid (TCB). Heeft u vragen, op- of aanmerkingen met betrekking tot de inhoud van deze nieuwsbrief? Neem dan contact met ons op via adb@museumregisternederland.nl / 085-0608908. 

Lopende aankondigingen op de Afstotingsdatabase
Een overzicht van de lopende aankondigingen per museum vindt u hier.

In de aankondigingen wordt aangegeven aan welke bestemming gedacht wordt en welke gunningscriteria voor overname gelden. Als u vermoedt dat er objecten van nationaal belang buiten publiek toegankelijke collecties dreigen te komen, geef dit dan door via de knop 'meld mogelijk beschermwaardig' op de aankondigingspagina.

Aankondiging van voornemens tot vervreemding via overige kanalen
Bij afstoting van objecten die eigendom zijn van een overheidsinstelling, publiceert de betrokken overheid het voorgenomen besluit tot vervreemding via de Staatscourant, het provinciaal blad, onderscheidenlijk het gemeenteblad (Besluit aanwijzing wijze bekendmaken voorgenomen besluiten tot vervreemding cultuurgoed of verzameling, 17 juli 2021). Een overzicht van lopende aankondigingen tot vervreemding via de Staatscourant, Provinciale- en gemeentebladen staat hier.

Evaluatie LAMO
In het kader van de evaluatie van de LAMO hebben wij de afgelopen periode veel waardevolle reacties ontvangen via de eerder gedeelde enquête. Deze reacties vormen de basis voor evaluatie van de LAMO in 2022. Hiervoor wordt een werkgroep en klankbordgroep ingesteld.

Onderzoek naar bestemmingen afgestoten objecten
In de huidige periode voert Museumregister Nederland een inventarisatie uit van de uiteindelijke bestemming van afstotingen in de periode 2016 tot medio 2021. Deze inventarisatie vindt mede plaats in het kader van de voorbereidingen op de evaluatie van de LAMO 2016 en is mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Mondriaan Fonds.  

Heeft uw organisatie in de afgelopen periode gebruik gemaakt van de Afstotingsdatabase? Dan ontvangt u (of heeft u inmiddels ontvangen) een overzicht van de aangekondigde afstotingen, ter aanvulling met gegevens over de definitieve bestemming. De resultaten van deze inventarisatie worden gebruikt ter verbetering van de LAMO en de Afstotingsdatabase, en voor het delen van de kenmerken van museale afstotingen in Nederland.

Aanmelden voor nieuwsbrief
Bent u nog niet geabonneerd op deze nieuwsbrief, maar wilt u deze wel standaard ontvangen, dan kunt u zich hier inschrijven. 

719 keer bekeken