Home ›  Nieuws › Nieuwsartikel

Afstotingsdatabase - nieuwsbrief mei 2022

dinsdag 10 mei 2022

Beste lezer,
Via deze weg houden we u graag op de hoogte van recente ontwikkelingen rondom de LAMO (Leidraad Afstoten Museale Objecten), de Afstotingsdatabase (ADB) en de Toetsingscommissie Beschermwaardigheid (TCB). Heeft u vragen, op- of aanmerkingen met betrekking tot de inhoud van deze nieuwsbrief? Neem dan contact met ons op via adb@museumregisternederland.nl / 085-0608908. 

Lopende aankondigingen op de Afstotingsdatabase
Een overzicht van de lopende aankondigingen per museum vindt u hier.

In de aankondigingen wordt aangegeven aan welke bestemming gedacht wordt en welke gunningscriteria voor overname gelden. Als u vermoedt dat er objecten van nationaal belang buiten publiek toegankelijke collecties dreigen te komen, geef dit dan door via de knop 'meld mogelijk beschermwaardig' op de aankondigingspagina

Aankondiging van voornemens tot vervreemding via overige kanalen
Bij afstoting van objecten die eigendom zijn van een overheidsinstelling, publiceert de betrokken overheid het voorgenomen besluit tot vervreemding via de Staatscourant, het provinciaal blad, onderscheidenlijk het gemeenteblad (Besluit aanwijzing wijze bekendmaken voorgenomen besluiten tot vervreemding cultuurgoed of verzameling, 17 juli 2021). Een overzicht van lopende aankondigingen van vervreemding via de Staatscourant, provinciale- en gemeentebladen staat hier.

Save the date: Seminar Afstoting van museale objecten in tijden van nood - 23 mei 2022
Op 23 mei van 14.00 tot 16.00 uur organiseert de Ethische Codecommissie voor Musea, in samenwerking met het Nationaal Museum voor Wereldculturen, een online seminar over het afstoten van objecten. De aandacht is hierbij gericht op praktische en ethische afwegingen rondom afstoting in tijden van nood. Klik hier voor meer informatie en aanmelden. 

Save the date: Kennisdag Collecties en Connecties - 13 juni 2022
Op 13 juni van 09.00 tot 17.30 uur organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een kennisdag over onder andere de thema's behoud en beheer, afstoten en verwerven, bruiklenen en digitaal erfgoed. Deze kennisdag vindt plaats in de vestiging van de RCE in Amersfoort. Klik hier voor meer informatie. 

Aanmelden voor nieuwsbrief
Bent u nog niet geabonneerd op deze nieuwsbrief, maar wilt u deze wel standaard ontvangen, dan kunt u zich hier inschrijven.

 

997 keer bekeken