Home ›  Nieuws › Nieuwsartikel

Afstotingsdatabase - nieuwsbrief maart 2022

vrijdag 11 maart 2022

Beste lezer,
Via deze weg houden we u graag op de hoogte van recente ontwikkelingen rondom de LAMO (Leidraad Afstoten Museale Objecten), de Afstotingsdatabase (ADB) en de Toetsingscommissie Beschermwaardigheid (TCB). Heeft u vragen, op- of aanmerkingen met betrekking tot de inhoud van deze nieuwsbrief? Neem dan contact met ons op via adb@museumregisternederland.nl / 085-0608908. 

Lopende aankondigingen op de Afstotingsdatabase
Een overzicht van de lopende aankondigingen per museum vindt u hier.

Naast de aankondigingen van geregistreerde musea wordt de Afstotingsdatabase ook door andere erfgoed beherende instellingen gebruikt om voornemens tot afstoting bekend te maken. Op dit moment zijn er actieve aankondigingen van de volgende instellingen: Gemeente Enschede en Gemeente Den Haag.

In de aankondigingen wordt aangegeven aan welke bestemming gedacht wordt en welke gunningscriteria voor overname gelden. Als u vermoedt dat er objecten van nationaal belang buiten publiek toegankelijke collecties dreigen te komen, geef dit dan door via de knop 'meld mogelijk beschermwaardig' op de aankondigingspagina

Aankondiging van voornemens tot vervreemding via overige kanalen
Bij afstoting van objecten die eigendom zijn van een overheidsinstelling, publiceert de betrokken overheid het voorgenomen besluit tot vervreemding via de Staatscourant, het provinciaal blad, onderscheidenlijk het gemeenteblad (Besluit aanwijzing wijze bekendmaken voorgenomen besluiten tot vervreemding cultuurgoed of verzameling, 17 juli 2021). Een overzicht van lopende aankondigingen van vervreemding via de Staatscourant, provinciale- en gemeentebladen staat hier.

ECM advies over afstoting van objecten zonder volstrekte helderheid over eigenaarschap
De Ethische Codecommissie voor Musea (ECM) heeft in januari een advies uitgebracht over de mogelijkheden tot afstoting van objecten waarvan geen volstrekte zekerheid verkregen kan worden over de eigendomssituatie of eventuele beperkende (schenkings)voorwaarden. De ECM benadrukt in het advies het belang van transparantie en geeft richtlijnen voor de omgang hiermee bij beschermwaardige objecten, niet-beschermwaardige objecten en bulkcollecties. Het advies kunt u hier lezen.
 
Klik hier voor een overzicht van alle adviezen van de ECM. 

Adviesrapport ‘Onvervangbaar en Onmisbaar’ van Commissie Collectie Nederland
De commissie Collectie Nederland van de Raad voor Cultuur heeft in februari het rapport ‘Onvervangbaar & Onmisbaar. Naar een dynamisch beschermingsmodel voor de Collectie Nederland’ gepubliceerd. De commissie adviseert hierin over de invoering van een nationaal vergunningensysteem voor het behoud van cultuurgoederen. Ook adviseert zij om de Erfgoedwet op enkele punten te wijzigen. Het rapport kunt u hier lezen. 

Aanmelden voor nieuwsbrief
Bent u nog niet geabonneerd op deze nieuwsbrief, maar wilt u deze wel standaard ontvangen, dan kunt u zich hier inschrijven.

 

1032 keer bekeken