Home ›  Nieuws › Nieuwsartikel

Afstotingsdatabase - nieuwsbrief juni 2019

maandag 24 juni 2019

Beste lezer,
Via deze weg houden we u graag op de hoogte van de lopende aankondigingen van afstoting, de toetsingscommissie beschermwaardigheid en andere zaken rondom de LAMO. Heeft u vragen, op- of aanmerkingen met betrekking tot de inhoud van deze nieuwsbrief? Neem dan contact met ons op via adb@museumregisternederland.nl / 085-0608908. 

Lopende aankondigingen op de Afstotingsdatabase
Een overzicht van de lopende aankondigingen per museum vindt u hier. In de aankondigingen wordt aangegeven aan welke bestemming gedacht wordt en welke gunningscriteria voor overname gelden. Als u vermoedt dat het gaat om objecten die behouden moeten blijven voor het Nederlands cultuurbezit, dan kunt u daar melding van doen bij de aankondiging.

Redactionele aanpassing LAMO 2016
Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Erfgoedwet heeft de Museumvereniging in samenwerking met de Ethische Codecommissie en Museumregister Nederland gewerkt aan een actualisatie van de tekst van de Leidraad voor het Afstoten van Museale Objecten (LAMO). Dit betreft een redactionele aanpassing die met name de leesbaarheid van het document vergroot. Deze actualisatie heeft geen procedurele gevolgen. Download de redactioneel geactualiseerde LAMO hier

Samenvatting werkconferentie: De vervreemdingsprocedure en de LAMO
Op 22 januari 2019 werd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort een werkconferentie gehouden over de relatie tussen de Leidraad voor het Afstoten van Museale Objecten (LAMO) en de vervreemdingsparagraaf in de Erfgoedwet. Deze bijeenkomst was gericht op musea en beheerders van cultuurgoederen die eigendom zijn van overheden of publiekrechtelijke organisaties. De RCE heeft een verslag van deze van deze werkconferentie opgesteld. Dit verslag kunt u hier downloaden. 

www.afstotingsdatabase.nl 

2616 keer bekeken