Home ›  Nieuws › Nieuwsartikel

Afstotingsdatabase - nieuwsbrief januari 2022

woensdag 12 januari 2022

Beste lezer,
Via deze weg houden we u graag op de hoogte van recente ontwikkelingen rondom de LAMO (Leidraad Afstoten Museale Objecten), de Afstotingsdatabase (ADB) en de Toetsingscommissie Beschermwaardigheid (TCB). Heeft u vragen, op- of aanmerkingen met betrekking tot de inhoud van deze nieuwsbrief? Neem dan contact met ons op via adb@museumregisternederland.nl / 085-0608908. 

Lopende aankondigingen op de Afstotingsdatabase
Een overzicht van de lopende aankondigingen per museum vindt u hier.

Naast de aankondigingen van geregistreerde musea wordt de Afstotingsdatabase ook door andere erfgoedbeherende instellingen gebruikt om voornemens tot afstoting bekend te maken. Op dit moment zijn er actieve aankondigingen van de volgende instelling: Alliander

In de aankondigingen wordt aangegeven aan welke bestemming gedacht wordt en welke gunningscriteria voor overname gelden. Als u vermoedt dat er objecten van nationaal belang buiten publiek toegankelijke collecties dreigen te komen, geef dit dan door via de knop 'meld mogelijk beschermwaardig' op de aankondigingspagina.

Aankondiging van voornemens tot vervreemding via overige kanalen
Bij afstoting van objecten die eigendom zijn van een overheidsinstelling, publiceert de betrokken overheid het voorgenomen besluit tot vervreemding via de Staatscourant, het provinciaal blad, onderscheidenlijk het gemeenteblad (Besluit aanwijzing wijze bekendmaken voorgenomen besluiten tot vervreemding cultuurgoed of verzameling, 17 juli 2021). Een overzicht van lopende aankondigingen van vervreemding via de Staatscourant, provinciale- en gemeentebladen staat hier.

Evaluatie LAMO
In de periode september – oktober 2021 ontvingen we veel waardevolle reacties via de enquête over verzamelde evaluatiepunten inzake de LAMO 2016. De resultaten van de enquête kunt u hier inzien. Ook ontvingen we via deze enquête veel reacties op de oproep om deel te nemen aan de werkgroep om verder richting te geven aan de evaluatie en herziening van de LAMO. Lees hier meer over de deelnemers en planning van deze werkgroep. 

Aanmelden voor nieuwsbrief
Bent u nog niet geabonneerd op deze nieuwsbrief, maar wilt u deze wel standaard ontvangen, dan kunt u zich hier inschrijven.

1198 keer bekeken