Home ›  Nieuws › Nieuwsartikel

Afstotingsdatabase - nieuwsbrief februari 2020

dinsdag 11 februari 2020


Afstotingsdatabase | Toetsingen | LAMO - nieuwsbrief februari 2020

Beste lezer,
Via deze weg houden we u graag op de hoogte van de lopende aankondigingen van afstoting, de toetsingscommissie beschermwaardigheid en andere zaken rondom de LAMO. Heeft u vragen, op- of aanmerkingen met betrekking tot de inhoud van deze nieuwsbrief? Neem dan contact met ons op via adb@museumregisternederland.nl / 085-0608908. 

Lopende aankondigingen op de Afstotingsdatabase
Een overzicht van de lopende aankondigingen per museum vindt u hier.

Naast de aankondigingen van geregistreerde musea wordt de Afstotingsdatabase ook door andere erfgoed beherende instellingen gebruikt om voornemens tot afstoting bekend te maken. Op dit moment zijn er actieve aankondigingen van de volgende instelling: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

In de aankondigingen wordt aangegeven aan welke bestemming gedacht wordt en welke gunningscriteria voor overname gelden. Als u vermoedt dat er objecten van nationaal belang buiten het domein van geregistreerde musea dreigen te verdwijnen, geef dit dan door via de knop 'meld mogelijk beschermwaardig' op de aankondigingspagina.

Aankondiging van voornemens tot vervreemding via Staatscourant
Bij afstoting van objecten in eigendom van een overheidsinstelling moet de betrokken overheid op grond van de Erfgoedwet het voornemen (ook) aankondigen via de Staatscourant. Een overzicht van lopende aankondigingen via de Staatscourant staat hier.

De Afstotingsdatabase in 2019
In 2019 werden in totaal 1391 aankondigingen van afstotingen gepubliceerd op de Afstotingsdatabase door 20 verschillende organisaties, waaronder 16 geregistreerde musea en 4 overheidsinstellingen. De 1391 aankondigingen betroffen 1225 objecten, 35 deelcollecties en 131 bulkcollecties. 

Toelichting op afstotingen in het jaarverslag
Heeft uw organisatie in 2019 objecten uit de collectie afgestoten? Vergeet dan niet om de afstotingen toe te lichten in uw jaarverslag. Zie voor nadere informatie: LAMO 2016, pagina 22 (administratieve afhandeling). 

Aanmelden voor nieuwsbrief
Bent u nog niet geabonneerd op deze nieuwsbrief, maar wilt u deze wel standaard ontvangen, dan kunt u zich hier inschrijven.

 
 

1767 keer bekeken