Home ›  Nieuws › Nieuwsartikel

Afstotingsdatabase - nieuwsbrief december 2019

woensdag 11 december 2019

Afstotingsdatabase | Toetsingen | LAMO - nieuwsbrief december 2019


Beste lezer,
Via deze weg houden we u graag op de hoogte van de lopende aankondigingen van afstoting, de toetsingscommissie beschermwaardigheid en andere zaken rondom de LAMO. Heeft u vragen, op- of aanmerkingen met betrekking tot de inhoud van deze nieuwsbrief? Neem dan contact met ons op via adb@museumregisternederland.nl / 085-0608908. 

 

Lopende aankondigingen op de Afstotingsdatabase
Een overzicht van de lopende aankondigingen per museum vindt u hier.
In de aankondigingen wordt aangegeven aan welke bestemming gedacht wordt en welke gunningscriteria voor overname gelden. Als u vermoedt dat er objecten van nationaal belang buiten het domein van geregistreerde musea dreigen te verdwijnen, geef dit dan door via de knop 'meld mogelijk beschermwaardig' op de aankondigingspagina.

 

Aankondiging van vervreemdingen via Staatscourant
Bij afstoting van objecten in eigendom van een overheidsinstelling moet de betrokken overheid op grond van de Erfgoedwet het voornemen (ook) aankondigen via de Staatscourant. Een overzicht van lopende aankondigingen via de Staatscourant staat hier

 

Aankondiging evaluatie LAMO 2016
De Museumvereniging heeft voor 2020 een evaluatie van de LAMO 2016 aangekondigd. Vooruitlopend op deze evaluatie is een voorstel voor vereenvoudiging van de huidige afstotingsprocedure voorgelegd aan de Ethische Codecommissie voor Musea (ECM). Deze vereenvoudiging heeft betrekking op objecten die herplaatst worden bij een ander geregistreerd museum, en op afstoting van objecten met een ondubbelzinnig lage erfgoedwaarde in combinatie met ernstige schade. De ECM heeft positief gereageerd op het voorstel om in deze gevallen het voornemen tot afstoting niet langer aan te kondigen, maar alleen een beknopte vermelding van het besluit hiertoe te publiceren via de Afstotingsdatabase. De aanpassingen die hiervoor nodig zijn aan de website van de Afstotingsdatabase zullen in het voorjaar van 2020 worden doorgevoerd. 

 

Bereikbaarheid rondom feestdagen
Het bureau van Museumregister Nederland is van maandag 23 december tot en met vrijdag 3 januari gesloten. Vanaf maandag 6 januari staan wij weer voor u klaar. Graag wensen wij iedereen alvast prettige feestdagen en een mooie jaarwisseling.

 
 

1963 keer bekeken