Home ›  Nieuws › Nieuwsartikel

Afstotingsdatabase - nieuwsbrief december 2018

donderdag 13 december 2018


Webversie

Beste lezer,
Vanaf heden houden we u graag ook via deze route op de hoogte van de lopende aankondigingen van afstoting, de toetsingscommissie beschermwaardigheid en andere zaken rondom de LAMO.

Lopende aankondigingen op de Afstotingsdatabase
Op grond van de LAMO maken musea hun voornemens tot afstoting bekend via de Afstotingsdatabase. Hierbij wordt aangegeven aan welke bestemming gedacht wordt en welke gunningscriteria voor overname gelden. Andere musea, experts en belanghebbenden kunnen via de Afstotingsdatabase ook aangeven als zij denken dat een afstoting mogelijk beschermwaardige objecten omvat. Klik hier voor een overzicht van de lopende aankondigingen per museum. 

22 januari 2019 - conferentie over de Erfgoedwet en LAMO
Als museum kunt u als beheerder van collecties van een overheidsinstelling naast de LAMO ook te maken krijgen met de Erfgoedwet. Op 22 januari 2019 organiseren de directie Erfgoed & Kunsten en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een werkconferentie over afstoten/vervreemden volgens de LAMO en/of de Erfgoedwet. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Advies Ethische Codecommissie: wat te doen met niet-geregistreerde objecten?
Naar aanleiding van vragen over de omgang met niet-geregistreerde objecten bij afstoting attenderen wij u graag op een advies hierover van de Ethische Codecommissie voor Musea. Via de website van de Museumvereniging (https://www.museumvereniging.nl/adviezen) kunt u dit advies en voorgaande adviezen inzien.

Dossier over afstoten op museumcontact.nl
De Museumvereniging heeft een dossier gewijd aan afstoten met onder andere een pagina inzake 'best practices' op het terrein van afstoten. Klik hier voor meer informatie.

www.afstotingsdatabase.nl

5892 keer bekeken