Home ›  Nieuws › Nieuwsartikel

Afstotingsdatabase - nieuwsbrief augustus 2022

donderdag 4 augustus 2022

Beste lezer,
Via deze weg houden we u graag op de hoogte van recente ontwikkelingen rondom de LAMO (Leidraad Afstoten Museale Objecten), de Afstotingsdatabase (ADB) en de Toetsingscommissie Beschermwaardigheid (TCB). Heeft u vragen, op- of aanmerkingen met betrekking tot de inhoud van deze nieuwsbrief? Neem dan contact met ons op via adb@museumregisternederland.nl / 085-0608908. 

Lopende aankondigingen op de Afstotingsdatabase
Een overzicht van de lopende aankondigingen per museum vindt u hier.

In de aankondigingen wordt aangegeven aan welke bestemming gedacht wordt en welke gunningscriteria voor overname gelden. Als u vermoedt dat er objecten van nationaal belang buiten publiek toegankelijke collecties dreigen te komen, geef dit dan door via de knop 'meld mogelijk beschermwaardig' op de aankondigingspagina.

Aankondiging van voornemens tot vervreemding via overige kanalen
Bij afstoting van objecten die eigendom zijn van een overheidsinstelling, publiceert de betrokken overheid het voorgenomen besluit tot vervreemding via de Staatscourant, het provinciaal blad, onderscheidenlijk het gemeenteblad (Besluit aanwijzing wijze bekendmaken voorgenomen besluiten tot vervreemding cultuurgoed of verzameling, 17 juli 2021). Een overzicht van lopende aankondigingen van vervreemding via de Staatscourant, provinciale- en gemeentebladen staat hier.

Wisselingen binnen de toetsingscommissie beschermwaardigheid (TCB)
Wij zijn verheugd drie nieuwe leden van de TCB aan u te kunnen voorstellen: mw. Emilie Huisman (vicevoorzitter) en mw. Agnes Vugts en dhr. Jan Joris Visser (museaal expertleden). Zij volgen Marjan Goslings en Manfred Sellink op, die vanaf de start van de TCB in 2016 de functie van vicevoorzitter en museaal expertlid vervulden. Wij zijn zeer dankbaar voor al hun inzet voor de TCB en de LAMO. Voor meer informatie over de TCB en haar leden, klik hier. 

Evaluatie LAMO
Deze zomerperiode wordt er hard gewerkt aan het uitwerken van de aanbevelingen voor verbetering van de LAMO van de Werkgroep Herziening LAMO. In haar advies benadrukt deze werkgroep dat de LAMO niet onnodig belemmerend moet werken. De inhoudelijke voorstellen gaan onder meer over de verruiming van de mogelijkheden tot bulkafstoting, vereenvoudigde afstoting en afstoting aan andere erfgoedinstellingen. U kunt het advies van de werkgroep hier lezen.

Aanmelden voor nieuwsbrief
Bent u nog niet geabonneerd op deze nieuwsbrief, maar wilt u deze wel standaard ontvangen, dan kunt u zich hier inschrijven.

883 keer bekeken