Home ›  Nieuws › Nieuwsartikel

Afstotingsdatabase - nieuwsbrief april 2019

woensdag 24 april 2019

Beste lezer,
Via deze weg houden we u graag op de hoogte van de lopende aankondigingen van afstoting, de toetsingscommissie beschermwaardigheid en andere zaken rondom de LAMO. Heeft u vragen, op- of aanmerkingen met betrekking tot de inhoud van deze nieuwsbrief? Neem dan contact met ons op via adb@museumregisternederland.nl / 085-0608908. 

Lopende aankondigingen op de Afstotingsdatabase
Een overzicht van de lopende aankondigingen per museum vindt u hier. In de aankondigingen wordt aangegeven aan welke bestemming gedacht wordt en welke gunningscriteria voor overname gelden. Als u vermoedt dat het gaat om objecten die behouden moeten blijven voor het Nederlands cultuurbezit, dan kunt u daar melding van doen bij de aankondiging.

Herbestemming van objecten
Wij zien een toegenomen interesse bij het publiek voor afstotingen door musea. Ook het aantal aanmeldingen voor de Afstotingsdatabase (ADB) is gestegen. Dit zijn met name aanmeldingen van particulieren met interesse voor overname van afgestoten objecten. 

De verkoop van objecten door musea aan derden kan voor verwarring zorgen, bijvoorbeeld over de vraag of bij de verkoop de LAMO wel of niet van toepassing is - en indien van toepassing - of de LAMO gevolgd is. Duidelijkheid over de aard en status van het object kan misverstanden voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan een verwijzing naar de eerdere aankondiging van de afstoting via de ADB of een melding dat de LAMO niet van toepassing is omdat het niet-museale objecten betreft.  

De grens tussen museale en niet-museale objecten kan onduidelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan objecten die geschonken zijn, maar (nog) niet in de collectie zijn opgenomen. De Ethische Codecommissie voor musea heeft mede hierover in 2018 een advies uitgebracht. Dit advies vindt u hier

www.afstotingsdatabase.nl

2567 keer bekeken