Home ›  Nieuws › Nieuwsartikel

Afstotingsdatabase - nieuwsbrief februari 2019

dinsdag 26 februari 2019

Webversie

Beste lezer, 
Via deze weg houden we u graag op de hoogte van de lopende aankondigingen van afstoting, de toetsingscommissie beschermwaardigheid en andere zaken rondom de LAMO.

Lopende aankondigingen op de Afstotingsdatabase
Op grond van de LAMO maken musea hun voornemens tot afstoting bekend via de Afstotingsdatabase. Hierbij wordt aangegeven aan welke bestemming gedacht wordt en welke gunningscriteria voor overname gelden. Andere musea, experts en belanghebbenden kunnen via de Afstotingsdatabase ook aangeven als zij denken dat een afstoting mogelijk beschermwaardige objecten omvat. Klik hier voor een overzicht van de lopende aankondigingen per museum. 

Werkconferentie: De vervreemdingsprocedure en de LAMO
Op 22 januari jl. organiseerde de directie Erfgoed & Kunsten van het Ministerie van OCW samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een werkconferentie over de vervreemdingsprocedure in de Erfgoedwet en de LAMO. 

Hoewel er duidelijk verschillen zijn tussen de procedures die geregistreerde musea en overheidsorganisaties volgen - de LAMO en/of Erfgoedwet vervreemdingsprocedure - kwamen bij de praktijkverhalen ook veel overeenkomsten ter sprake. Vanuit Stedelijk Museum Breda werden de ervaringen m.b.t. een omvangrijk afstotingstraject in het kader van herziening van het collectieprofiel en de toekomstige verhuizing naar een nieuw depot toegelicht. De ontzameling betrof hier met name het teruggeven van bruiklenen. De teruggave van bruiklenen is in strikte zin geen afstoting/vervreemding, maar komt bij ontzameling wel vaak voor en moet ook met grote zorgvuldigheid en aandacht voor communicatie gebeuren. Het Erasmus MC vertelde over hun ervaringen met de vervreemding van grotendeels aard en nagelvast aan een te slopen gebouw verbonden kunstwerken. Voor één van deze werken werd recent advies gevraagd aan de toetsingscommissie beschermwaardigheid. De voorzitter van deze commissie gaf tijdens de conferentie een toelichting op de werkwijze bij dergelijke toetsingen.

Een uitgebreider verslag volgt binnenkort via de RCE en het Ministerie van OCW. 

www.afstotingsdatabase.nl

2518 keer bekeken