Home ›  Nieuws › Nieuwsartikel

Aanmelden voor pretoets weer mogelijk

dinsdag 14 mei 2024

Begin dit jaar kondigde Museumregister Nederland een strategische heroriëntatie aan, met het accent op de ontwikkeling van een nieuwe toetsingsprocedure in samenhang met een revisie van de Museumnorm. Om die reden gold tot 1 juni 2024 een stop op nieuwe aanmeldingen.

Nu er meer zicht is op het tijdpad van de heroriëntatie, gaat Museumregister Nederland weer starten met het uitvoeren van (pre)toetsingen. Instellingen die zich eerder hebben aangemeld voor een pretoets, kunnen zodoende alvast inzicht krijgen in de haalbaarheid van de status ‘geregistreerd museum’.

Overgang nieuwe Museumnorm
Pretoetsen die vóór 1 juni 2024 worden aangevraagd en in gang worden gezet, worden altijd uitgevoerd op basis van de Museumnorm 2020. Na die datum wordt per aanvraag beoordeeld of deze direct, of na publicatie van de gereviseerde Museumnorm in behandeling genomen wordt. Naar verwachting is de nieuwe norm beschikbaar in de loop van 2025.

Voor de formele vervolgtoetsing moeten instellingen er rekening mee houden dat wijzigingen en aanvullingen in de norm gedurende het proces meegenomen kunnen worden in de toetsing. Afhankelijk van het tijdpad, kan na afronding van de pretoets daarom geadviseerd worden om de nieuwe Museumnorm af te wachten voordat formele toetsing in gang wordt gezet.

Meer informatie over het toetsingstraject van Museumregister Nederland treft u hier.

Keuzehulp
De ervaring leert dat een procedure van pretoets tot registratiebesluit ongeveer anderhalf jaar duurt. Het is daarom raadzaam vooraf de Museumnorm 2020 met hulpvragen te lezen om een indruk te krijgen van de toetsingscriteria en in hoeverre u daaraan (op korte termijn) kunt en wilt voldoen. De norm - en de toelichting daarop in de vorm van hulpvragen - is te vinden op onze website: www.museumregisternederland.nl/Museumnorm.

Museumregister Nederland toetst en registreert. Wilt u inhoudelijk advies? Daarvoor kunt u terecht bij LCM, het interprovinciale samenwerkingsverband van museumadviseurs in Nederland. Op de website www.museumconsulenten.nl vindt u informatie en contactgegevens. Zij kunnen u desgewenst in contact brengen met een adviseur in uw provincie voor verdere begeleiding.

606 keer bekeken