Home ›  Nieuws › Nieuwsartikel

18 september: informatiebijeenkomst museumregistratie

donderdag 9 augustus 2012

Datum: dinsdagmiddag 18 september
Locatie: Museum Catharijneconvent
Aanmelden: aanmelding vereist
Deelname: gratis
 

In september organiseert Museumregister Nederland nogmaals een informatiebijeenkomst over museumregistratie anno 2012. Deze bijeenkomst vindt plaats bij Museum Catharijneconvent. Tijdens de bijeenkomst zal onder andere aandacht besteed worden aan:

Het Museumregister anno 2012
* Voorgeschiedenis.
* Opzet en werkwijze vernieuwde organisatie.
* Contributiesysteem.
* Overzicht geregistreerde musea.
* Voor welke vragen bij wie?

De digitale auditmodule
* Inloggen, controleren organisatiegegevens en wijzigen wachtwoord.
* Inzage van registratiegegevens en details analyses voorgaande jaren.
* Interactief vragenformulier
* Jaarlijkse uitnodiging voor uitvoeren van zelfanalyse.

De Museumnorm
* De Museumnorm: uitgangspunten, reikwijdte en periodieke evaluatie.
* Werken met de norm: voorbeelden bij de norm, vertaling toetscriteria naar eigen situatie, groeimodel, etc
* Jaarlijkse zelfanalyse: doel, toetsing, verkorte vragenlijst vanaf 2013, etc.
* Periodieke herijking: frequentie, eigen analyse, bezoek auditor, etc.

VERSPREID MATERIAAL:
Op dinsdagmiddag 18 september is eerst een bijeenkomst gehouden voor nog niet geregistreerde musea waarbij de volgende handout is verspreid: presentatie-voor-nog-niet-geregistreerde-musea. De navolgende bijeenkomst voor reeds geregistreerde musea vond plaats aan de hand van een andere handout: presentatie-voor-geregistreerde-musea.

Aanvullend: Informatieblad incidentenregistratie via DICE 

41405 keer bekeken