Home ›  Nieuws › Nieuwsartikel

Museumvereniging publiceert concept protocol heropening musea

donderdag 7 mei 2020

De Museumvereninging heeft een concept protocol gedeeld dat musea kunnen gebruiken voor de voorbereiding op heropening:
https://museumcontact.nl/bestanden/200506voorlopigprotocolvoorveiligeverantwoordeheropeningmuseapdf

https://museumcontact.nl/artikelen/checklist-ter-voorbereiding-op-heropening-van-musea

De Museumvereniging werkt bij de ontwikkeling van dit protocol samen met andere brancheorganisaties in de gastvrijheidssector. Het protocol is gericht op een intelligente heropening van musea binnen de 'anderhalvemetersamenleving'. Het protocol zal gelden voor álle musea in Nederland, ongeacht of ze aangesloten zijn bij de Museumvereniging of geregistreerd zijn.

Voorts strijdt de Museumvereniging voor een beter steunpakket voor musea. Hoofddoelen daarbij zijn:
1. Tegemoetkoming in de doorlopende huurkosten van musea voor panden die (on)middellijk door overheden worden geëxploiteerd en van de gemeentebelastingen; geschat op 45 miljoen euro.
2. Investering in een overbruggingsfonds voor musea voor herstel van het werkkapitaal en van de vraaguitval, ter grootte van 55 miljoen euro
3. Verruiming van de Geefwet als fiscale stimulans voor gulle gevers aan culturele ANBI’s zoals musea.

429 keer bekeken