Home ›  Nieuws › Nieuwsartikel

Museumregister - nieuwsbrief november 2021

donderdag 2 december 2021

Nieuwsbrief november 2021
Graag geven we via deze nieuwsbrief een update inzake lopende zaken rondom het Museumregister en de LAMO Afstotingsdatabase. We beginnen met een overzicht van voltooide registraties en herijkingen in 2021 en de selectie van musea voor de steekproefsgewijze toetsingen in 2022. Verder attenderen we u graag op nieuwe hulpmiddelen bij de Museumnorm en de lopende werving van nieuwe leden voor de registratiecommissie en het bestuur van Museumregister Nederland. Tenslotte geven we een update over de voorbereidingen op de evaluatie van de LAMO 2016.

Maar allereerst staan we stil bij de aanhoudende gevolgen van de coronapandemie. Gelukkig geen nieuwe sluitingen, maar dat maakt de situatie voor veel musea niet veel gemakkelijker. We zien dat er ontzettend hard gewerkt wordt om aan de gevolgen van de pandemie het hoofd te bieden. Namens het hele team van Museumregister Nederland wensen wij u kracht en sterkte.

 

Nieuwe registraties en herijkingen 2021
In de afgelopen maanden hebben 15 musea de toetsing voor registratie en herijking positief voltooid. De musea die een nieuwe vermelding in het Museumregister behaalden zijn:
o Museum De Proefkolonie (Stichting Koloniecentrum) (Frederiksoord)
Royal Delft Museum (Delft)
Hortus Botanicus Amsterdam (Amsterdam)
Maas Binnenvaartmuseum (Maasbracht)
Oorlogsmuseum Eyewitness (Stichting Historisch Centrum Beek) (Beek)
Nationaal Monument Oranjehotel (Den Haag)
Stadsmuseum Hellevoetsluis (Hellevoetsluis)
Eusebius Arnhem (Arnhem)
De Nollen (Den Helder)

Musea die de herijking positief hebben voltooid:
Museum Kasteel Wijchen (Wijchen)
Discovery Museum (Kerkrade)
o Streek Historisch Museum Tweestromenland (Beneden-Leeuwen)
Museum Brigade en Garde Prinses Irene (Oirschot)
Museum Slot Loevestein (Poederoijen)
o Kasteel Hoensbroek (Hoensbroek)

Graag feliciteren we allen met het behaalde resultaat! Ook danken wij iedereen voor de prettige samenwerking.

 

Museumregistratie steekproef 2022
Ieder jaar voeren we steekproefsgewijs toetsingen uit bij geregistreerde musea. Voor de steekproef 2022 zijn 25 musea ingeloot. Is uw museum niet ingeloot, maar wilt u graag weten hoe uw museale bedrijfsvoering ervoor staat? Dan kunt u aan de hand van de Museumnorm zelf een tussentijdse evaluatie uitvoeren. Wij kunnen hiervoor een vragenformulier voor u klaarzetten. Stuur hiervoor bericht aan bureau@museumregisternederland.nl, of neem contact op via 085 - 060 89 08.

 

Nieuwe hulpmiddelen bij de Museumnorm
Vernieuwde handreiking voor het schrijven van een collectieplan
Een collectieplan geeft inzicht in de samenstelling en betekenis van de collectie, de prioriteiten, de keuzes en de uitvoering van het collectiebeleid. Door nieuwe ontwikkelingen op het terrein van onder andere publieksparticipatie, digitalisering, duurzaamheid, restitutie, inclusiviteit en risicomanagement was het tijd voor een nieuwe handreiking. De nieuwe editie - Een collectieplan schrijven? Dat doe je zo! - is gratis als pdf te downloaden. Meer informatie vindt u hier.

Animaties inzake museumregistratie en de Ethische Code voor Musea
Het LCM (Landelijk Contact van Museumconsulenten) heeft korte animatiefilms laten maken over de werking van het Museumregister en over de Ethische Code voor musea:
Museumregistratie
Ethische Code voor Musea

Leeswijzer Code Cultural Governance bij toepassing bestuur-directie model
De Governance Code Cultuur 2019 is van oorsprong geschreven met het raad-van-toezichtmodel als uitgangspunt. De code is nu vertaald om deze makkelijker toepasbaar te maken voor organisaties met het bestuur-directie-model. Meer informatie vindt u hier.

 

Werving commissielid collectiebeleid en –beheer voor de registratiecommissie
Voor de registratiecommissie van Museumregister Nederland zoeken wij een nieuw lid. Voor deze specifieke functie ligt de nadruk op de beoordeling van criteria van de Museumnorm die gerelateerd zijn aan collectiebeleid en –beheer, waaronder: verzamel- en afstotingsbeleid, presentatiebeleid, behoud en beheer, herkomstonderzoek, collectieregistratie, collectiehulpverlening en onderzoek.
Heeft u interesse, of kent u iemand in uw netwerk, klik dan hier voor meer informatie. Wij zien reacties graag uiterlijk 12 december tegemoet.

 

Werving bestuurslid Museumregister Nederland
Voor het bestuur van Museumregister Nederland zoeken wij een nieuw lid. Het optreden als liaison tussen Museumregister Nederland en het Landelijk Contact Museumconsulenten maakt onderdeel van de portefeuille van dit bestuurslid. Deze liaisonrol heeft onder meer als doel een goede afstemming te waarborgen tussen de activiteiten vanuit de provinciale erfgoedconsulentschappen op het terrein van ondersteuning aan museale instellingen in relatie tot de voorbereiding op toetsingen aan de Museumnorm.  Meer informatie over de vacature vindt u hier.

 

Evaluatie LAMO 2016
De Museumvereniging en Museumregister Nederland hebben evaluatiepunten die in de periode 2016-2021 zijn verzameld over de LAMO 2016 via een enquête voorgelegd aan alle geregistreerde musea. Hierop is uitgebreid gereageerd. Bekijk hier een overzicht van ontvangen reacties. Deze reacties vormen de basis voor evaluatie van de LAMO in 2022. Hiervoor wordt door de Museumvereniging een werkgroep en klankbordgroep ingesteld.

In het kader van de voorbereidingen op de evaluatie van de LAMO 2016 voeren we ook een inventarisatie uit van de uiteindelijke bestemmingen van afstotingen in de periode 2016 tot medio 2021. Heeft uw organisatie in deze periode gebruik gemaakt van de Afstotingsdatabase, dan heeft u van ons een overzicht ontvangen, ter aanvulling met gegevens over de definitieve bestemming. De resultaten van deze inventarisatie worden gebruikt ter verbetering van de LAMO en de Afstotingsdatabase, en voor het delen van de kenmerken van museale afstotingen in Nederland. De inventarisatie is mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Mondriaan Fonds.

1124 keer bekeken