Steekproef 2016

Met ingang van 2016 worden musea met een lopende registratie steekproefsgewijs hertoetst. Per jaar gaat het om gemiddeld 5% van de geregistreerde musea. Op basis van het huidige aantal geregistreerde musea (456 koepelorganisaties, 482 afzonderlijke registraties per 1 januari 2016), komt dit uit op gemiddeld 24 audits per jaar. Voor de steekproef komen musea in aanmerking die in de afgelopen vijf jaar niet getoetst zijn, of waarbij sprake is van ingrijpende wijzigingen (zie het reglement, artikel 4).

De eerste helft van 2016 werd besteed aan het voltooien van de toetsingen uit de overgangssituatie van de Museumnorm 2012 naar de vernieuwde Museumnorm. De steekproeven worden in de tweede helft van het jaar uitgevoerd. Op basis van een loting zijn hiervoor de volgende twaalf musea geselecteerd:

 • Deventer Verhaal

 • Geldersche Kasteelen

 • Gemeentemuseum Weert

 • Groninger Museum

 • Museum Beelden aan Zee

 • Museum Orientalis

 • Museum voor anatomie en pathologie

 • Nederlands Zilvermuseum

 • Ruud Wiersma Hûs

 • Stichting Belmonte Arboretum

 • Wereldmuseum

 • Zoutmuseum

De geregistreerde musea die dit jaar niet getoetst worden hebben een uitnodiging ontvangen om zichzelf te evalueren aan de hand van de Museumnorm (vrijwillige zelfanalyse).