Nieuwe museumnorm

Voor u ligt de nieuwe, vereenvoudigde Museumnorm. In 17 punten komen de basiseisen voor de museumpraktijk van bedrijfsvoering, collectiebeheer en publiek aan de orde. Naar verwachting zal de nieuwe Museumnorm in mei 2015, na definitieve afstemming met de geregistreerde musea, zijn beslag krijgen. Reacties op de vernieuwde Museumnorm kunt u tot en met 22 april sturen aan De Museumvereniging (Lisa Croese: lcroese@museumvereniging.nl/ 020-55 12 900) en het Landelijk Contact van Museumconsulenten (via uw provinciale contactpersoon, voor de provincies Drenthe en Overijssel, neem contact op met de contactpersonen voor Gelderland/ Limburg of Noord-Brabant).

Download nieuwe Museumnorm: normteksten en toelichting bij de normen (versie 6 mei 2015).