Pre-toets (vanaf analysejaar 2015)

Wilt u uw museum laten registreren in het Museumregister, maar bent u er niet zeker van of dit iets is voor uw museum?
Dan kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om eerst een verkorte toets (pre-toets) te doen. Aan de hand van deze pre-toets krijgt u een beter inzicht in de haalbaarheid van registratie voor uw museum.

Hoe werkt de pre-toets?

U meldt zich aan voor registratie in het Museumregister. Wij sturen u vervolgens inloggegevens en zetten een digitaal vragenformulier voor u klaar.

Het digitale formulier bevat vragen met betrekking tot de criteria van de Museumnorm.

Als u eerst een pre-toets wilt laten uitvoeren, dan hoeft u alleen de vragen m.b.t. de volgende normen in te vullen:

2: Het museum heeft een document dat de juridische status en de museale doelstelling benoemt. Het museum heeft een document waaruit blijkt dat, ongeacht de rechtspersoon, eventuele winst ten goede komt van de museale doelstelling.

3: Het museum maakt een beleidsplan. Dit wordt periodiek geactualiseerd en bevat in ieder geval: de doelstelling, hoe die doelstelling bereikt zal worden en de financiële onderbouwing van die doelstelling.

4: Het museum maakt een jaarverslag en een jaarrekening met akkoordverklaring conform de statuten.

8: Het museum heeft een collectie; tenminste 50 % van de kerncollectie is in eigendom of langdurige bruikleen.

9: Het museum heeft een meerjarig collectieplan. Dit wordt periodiek geactualiseerd en beschrijft het beleid ten aanzien van verwerven, registreren, digitaliseren, behouden en afstoten van de collectie. Daarbij past het museum bij afstoten de LAMO toe.

11: Het museum is erop gericht dat alle objecten een objectnummer, een beschrijving, verwervingsgegevens en een standplaats hebben en zorgt dat deze informatie toegankelijk is en blijft.

13: Het museum zorgt ervoor dat er onderzoek naar de collectie gedaan wordt en waarborgt de overdracht van de resultaten.
 

 

Als u ons laat weten dat u klaar bent met bovenstaande selectie van vragen, dan zal een van de auditoren vervolgens een pre-toets uitvoeren en u een verslag sturen. Mocht u op bepaalde punten nog niet volledig voldoen aan de Museumnorm, dan geven wij aan wat er minimaal nodig is om ook op die punten het registratieproces te laten slagen. 

Zie voor verdere informatie over het aanmeldtraject en de kosten van registratie onze website: ‘aanmelding voor registratie’ en ‘kosten registratie’.