Handige documenten

Hieronder wordt een overzicht gegeven van documenten, websites en andere informatiebronnen die u kunnen helpen bij het geven van invulling aan de Museumnorm binnen uw organisatie. De eerste kolom geeft de verschillende onderwerpen weer die in de Museumnorm 2012 behandeld worden. De tweede kolom geeft een overzicht van informatiebronnen waar per onderwerpgebied in de Museumnorm 2012 naar verwezen wordt. De derde kolom bevat verwijzingen naar aanvullende en verdiepende informatie. Deze informatie is niet altijd kosteloos beschikbaar.

 

Thema

Verwijzingen in de Museumnorm

Aanvullende en verdiepende informatiebronnen

Basisdocumenten Museumregistratie

 

·  Handleiding Museumnorm 2012

 

 

· Cultuur-Ondernemen: Toolkit implementatie Governance Code voor de cultuursector

 

· vernieuwde website van het Landelijk Contact Museumconsulenten

 

· Qmus: kwaliteitsmanagementmodel voor musea

 

· Invulboek MovE: Musea Oost-Vlaanderen in Evolutie: Handleiding bij digitale collectie- en objectregistratie

 

· Incidentenregistratie en risicobeheer: Veilig Erfgoed, Rijksdienst voor cultureel erfgoed

 

 

· het nationale kenniscentrum voor ICT in het culturele erfgoed: DEN, Digitaal Erfgoed Nederland

 

1. Rechtspositie, bestuur en beleid

 

 

 

·  Code Cultural Governance

·  Het beleidsplan voor musea. Inspiratie en voorbeelden in 7 omslagen

2. Kwaliteitssysteem

 

 

 

·  Plan-Do-Check-Act methode

·  Risicoanalyse en maatregelen

·  SPECTRUM

3. Financiële middelen

 

 

4. Voorzieningen en veiligheidszorg

 

 

 

 

 

 

 

·  ICOM-museumdefinitie

·  Model Bezoekvoorwaarden

·  Inventarisatie en beoordeling van risico’s

·  Handleiding voor het maken van een calamiteitenplan voor collectiebeherende instellingen

·  DICE (Database Incidenten Cultureel Erfgoed)

5. Toegankelijkheid

 

 

 

 

·  DE BASIS (Digitaal Erfgoed: Bouwen Aan Succesvolle ICT-Strategie)

·  Informatieplan

6. Personeel

 

 

 

 

·  Het museum als vrijwilligersorganisatie

·  Ethische Code voor musea

 

7. Collectie: Beleid, verwerven en afstoten

 

 

·  Handreiking voor het schrijven van een collectieplan

·  SPECTRUM

·  Leidraad voor het Afstoten van Museale Objecten

8. Collectie: Registreren en behouden

 

 

·  SPECTRUM

·  Richtlijnen voor het Museale Binnenklimaat

·  Lichtlijnen 

·  Tabel belichtingsduur

9. Collectie: Onderzoek

 

 

10. Presentatie

 

 

11. Marketing & Communicatie

 

 

12. Educatie